Fagforeninger på Akassefinder.dk

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

📞 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd, også forkortet TAT, er et dansk fagforbund, der blev etableret 5. November 1913.

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den faggruppe af tjenestemænd, der arbejder med tekniske og administrative arbejdsopgaver.

Deres daglige arbejde går med at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser angående pensions- og ansættelsesforhold. Det gælder herunder løn og vilkår på arbejdspladserne. Forhandlingerne varetages af TAT, der samarbejder med forhandlingsorganisationen CO10. Sammen forhandler de overenskomster på vegne af medlemmerne med arbejdsgiverparten, der i dette tilfælde er forskellige offentlige instanser. Dette skyldes, at medlemmerne ikke udøver samme fag, men arbejder med forskellige stillinger inden for det offentlige. Derfor er det også op til fagforbundet at varetage alle medlemmernes interesser, selvom disse kan være forskelligartede, da medlemmerne besidder forskellige stillinger.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

TAT har omkring 730 aktive medlemmer (pr. 1. Januar 2012). De varetager de tekniske og administrative tjenestemænd, der er ansat i forskellige stillinger.

En tjenestemand er en, der er ansat hos det offentlige enten ved staten, regionerne, i kommunerne eller ved folkekirken. De kan som udgangspunkt ikke afskediges før pensionen, medmindre stillingen nedlægges eller vedkommende bliver syg eller svagelig. Det betyder også, at der gælder andre vilkår end for andre faggrupper hos det offentlige. Eksempelvis har de ikke ret til at strejke, og de kan heller ikke lockoutes. Tjenestemænd er varetaget i flere forskellige fagforbund, hvor TAT dækker den gruppe, der har arbejdsopgaver af teknisk og administrativ karakter. Udover disse typer af tjenestemænd kan der også optages personer, hvis løn- og ansættelsesvilkår ligner de vilkår, der gælder for denne faggruppe.

🔔 Værd at vide:

TAT har ikke deres egen uafhængige arbejdsløshedskasse, men siden de er medlem af FTF, har de indgået et samarbejde med dem. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem FTF-a og TAT sikrer, at a-kassen er bedre rustet til at tage sig af medlemmernes individuelle problemstillinger.

Foreningen er opbygget således, at der er en hovedbestyrelse samt et sekretariat beliggende i København. Ved siden af har man ca. 100 lokalafdelinger, der omfatter ca. 200 forskellige tjenestesteder rundt i landet.

Under TAT findes også et mindre fagforbund, der hedder STATE (Sammenslutningen af TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne). Det er de tekniske og administrative tjenestemænd, der er ansat hos de danske erhvervsskoler. De har deres egen separate forening under TAT med egen bestyrelse.

Til toppen