Fagforeninger på Akassefinder.dk

Centralforeningen for Stampersonel

Centralforeningen for Stampersonel

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Centralforeningen for Stampersonel, også forkortet CS, er et dansk fagforbund, der blev etableret tilbage i 1967.

Forbundet blev grundlagt med det formål at organisere medlemmer med tilknytning til det danske forsvar herunder både civilt og militært ansatte. Foreningen har igennem årene fusioneret med en række af mindre forbund, der også varetager interesser på vegne af ansatte i Forsvaret. I 2004 fusionerede CS med CS Redningsberedskabet, i 2014 med Forsvarets Civil-Etat, forkortet FCE, og senest i 2016 med Søværnets Konstabelforening. Efter fusionerne har man valgt at bibeholde CS som navn og som fortsættende forening i fremtiden.

De mange fusioner har betydet, at forbundet er blevet den største fagforening inden for Forsvaret.

Udover at kæmpe for ordentlige løn- og ansættelsesforhold til deres medlemmer har CS en række af kerneværdier, de vægter højt i deres arbejde:

  • Høj faglig viden og færdigheder, som matcher det omgivende samfunds krav og niveau
  • Synlighed i det daglige mediebillede til gavn for medlemmernes interesser (herunder også jævnlig kontakt eller henvendelse til politikere, Folketinget og regeringen)
  • Solidaritet og sammenhold blandt medlemmerne og i forhold til øvrige organisationer
  • Ansvarlighed i forhold til medlemmernes forventninger til en faglig organisation

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Centralforeningen for Stampersonel har omkring 8.800 medlemmer (pr. 1. Juni 2016), hvoraf alle er beskæftiget inden for Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. De repræsenterer både civilt og militært ansatte i værnene og har desuden forhandlingsretten for befalingsmænd i hæren, flyvevåbnet, konstabler i flyvevåbnet, søværnet og redningsberedskabet samt forsvarets civile tjenestemænd.

Næsten uanset funktion det hos det danske forsvar, er det muligt at blive medlem hos CS. Det er dog påkrævet, at man har tilknytning til ét af de værn eller beredskaber, som forbundet dækker, før man ansøge om medlemskab hos foreningen.

📶 Værd at vide:

Udover at være en dansk forening har forbundet internationale alliancer og samarbejdspartnere. De er bl.a. medlem af forening EUROMIL, en europæisk paraplyorganisation for en række af nationale militære fagforeninger og interesseorganisationer fordelt på 25 europæiske lande. Det giver dem indflydelse også i international kontekst, når de skal sikre medlemmernes interesser.

CS har ikke deres egen uafhængige arbejdsløshedskasse, men siden de er medlem af FTF, har de indgået et samarbejde med dem. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem FTF-a og CS sikrer, at a-kassen er bedre rustet til at tage sig af medlemmernes individuelle problemstillinger.

Medlemskab hos forbundet åbner også op for en række fordele. Man kan bl.a. modtage videreuddannelse herunder IT-kurser. Derudover er der rabatter og fordele at hente på alt fra banklån til forsikringer.

Til toppen