Fagforeninger på Akassefinder.dk

CO10

CO10

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen CO10 der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

CO10, en forkortelse for Centralorganisationen af 2010, er en dansk forhandlingsorganisation for en lang række af fagforeninger, der alle har det tilfælles, at de organiserer offentligt ansatte. Den er varetaget af Stat og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF), der også agerer forhandlingsfælleskab for Lærernes Centralorganisation (LC).

CO10 blev etableret pr. 1. Januar 2010, da man valgte at lave en fusionering i mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC).

Formålet med at fusionere de to forbund var at skabe en forhandlingsorganisation, der stod endnu stærkere end tidligere, når der skal forhandles generelle ansættelses-, løn-, og pensionsrettigheder på vegne af medlemmerne. Det betyder, at CO10 i dag agerer paraplyorganisation for mere end 30 fagforbund.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

CO10 har omkring 40.000 medlemmer (pr. 1. Juni 2016) under sig fordelt ud på de mange forskellige fagforbund, som de forhandler på vegne af. Herunder vil komme en liste over nogle af de fagforbund for at give en fornemmelse af, hvor bred paraplyorganisationen er:

 • Politiforbundet
 • Centralforeningen for Stampersonel
 • Dansk Tandplejerforening
 • Dansk Told og Skatteforbund
 • Danske Skov- og Landskabsingeniørers Statskreds
 • Foreningen af Folketingets Betjente
 • Foreningen af musikere i Forsvaret
 • Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark
 • Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd
 • Korgruppen ved Dansk Kor Forbund
 • PROSA - Forbundet af IT-profesionelle
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Viften - Ansatte i Folketinget under CO10

Alle disse foreninger m.fl. er varetaget af CO10. Fælles for dem er, at de varetager ansatte hos staten, og det er derfor et krav for medlemskab, at man er tilknyttet et fagområde, der er dækket af de individuelle organisationer.

📶 Værd at vide:

Det er ikke selve hovedorganisationen, CO10, man som medlem tilmelder sig hos. Er man ansat hos staten, er der mulighed for at melde sig ind i et af de mange forbund, som hører ind under hovedorganisationen. Deres opgave er blot at forhandle overenskomster og aftaler hjem med de forskellige arbejdsgivere på vegne af medlemmerne. De andre opgaver man normalt forbinder med en fagforening, er de underliggende forbund ansvarlige for. Det kan eksempelvis være, hvis man har brug for juridisk hjælp, får en arbejdsskade eller blevet opsagt på et uretfærdigt grundlag.

CO10 har ikke deres egen uafhængige arbejdsløshedskasse, men siden de er medlem af FTF, har de indgået et samarbejde med dem. Medlemmerne kan altså med fordel vælge at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem FTF-a og CO10s underliggende fagforbund sikrer, at a-kassen er bedre rustet til at tage sig af medlemmernes individuelle problemstillinger.

Yderligere fordele afhænger af, hvad de individuelle fagforbund tilbyder deres medlemmer, dog er de generelle fordele fra FTF gældende.

Til toppen