Fagforeninger på Akassefinder.dk

Danmarks Kordegneforening

Danmarks Kordegneforening

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Danmarks Kordegneforening, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Danmarks Kordegneforening, er en dansk fagorganisation, der kom til verden d. 1. Marts 1980.

Foreningen blev etableret med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der har tilknytning til den danske folkekirke som kordegne.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes interesser, hvorunder løn-, ansættelses- og pensionsvilkår er blandt de vigtigste forhold at få forhandlet på plads. Forhandlingerne foregår i samarbejde med forhandlingsorganisationen CO10, der hjælper Kordegneforeningen med at forhandle overenskomst. Danmarks Kordegneforening er underlagt den samme overenskomst som mange andre kirkeansatte er herunder sognemedhjælpere, kirkemusikere og kirkefunktionærer.

Udover at kæmpe for ordentlige løn-, og ansættelsesforhold til deres medlemmer ønsker organisationen også at virke for medlemmernes faglige dygtiggørelse samt styrke sammenholdet mellem de enkelte medlemmer.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Danmarks Kordegneforening har omkring 700 medlemmer (pr. 1. Jarnuar 2016). Disse medlemmer er alle beskæftigede som kordegne ved kirken. For at blive medlem hos Dansk Kordegneforening, kræver det, at man opfylder ét af de nedenstående fem punkter:

  • Man skal være ansat i tjenestemandsstilling under Danmarks Kordegneforenings forhandlingsområde
  • Man skal være ansat i henhold til overenskomst eller organisationsaftale under Danmarks Kordegneforenings forhandlingsområde
  • Man skal være ansat til udførelsen af kerneopgaver som kordegn uden at være omfattet af overenskomsten eller organisationsaftalen under Danmarks Kordegneforenings forhandlingsområde
  • Man skal have gennemført dele af den obligatoriske uddannelse for kordegne
  • Man skal være pensioneret eller være gået på efterløn fra et af de ovennævnte ansættelsesforhold, eller før pensionering/efterløn have gennemført dele af den obligatoriske uddannelse.

Der er altså tale om ansatte med forskellige funktioner i den enkelte kirke. En kordegn vil typisk være ansvarlig for civilregistrering, bogføring, deltagelse i gudstjeneste o.l. praktiske opgaver. En kordegn kan sidde med forskellige arter af arbejdsopgaver, men stadig være kvalificeret til medlemskab.

📶 Værd at vide:

Danmarks Kordegneforening har ikke sin egen selvstændige arbejdsløshedskasse, som de kan tilbyde medlemmerne. Som medlem af FTF anbefaler de i stedet for deres medlemmer, at de benytter sig af deres a-kasse. FTF-a er en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem de to foreninger sikrer, at a-kassen har et dybere kendskab til denne branche, hvorfor de kan tilbyde målrettet service og rådgivning til medlemmerne og deres individuelle sager. FTF varetager også andre kirkeorganisationer i Danmark.

Kordegnene under Danmarks Kordegneforening har man valgt at inddele i 10 lokale kredse fordelt rundt i landet. Der findes fire kredse i Jylland, én på Fyn samt fem på Sjælland og øerne. Medlemmerne er tilknyttet den enkelte kreds, hvor deres kirke har tilhørsforhold. Derfor er det også de enkelte kredse eller tillidsrepræsentanter, der tager sig af medlemmernes individuelle sager. Det er derudover muligt rette henvendelse til sekretariatet.

Til toppen