Fagforeninger på Akassefinder.dk

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening

Denne artikel giver overordnet information om Danmarks Lærerforening, herunder foreningens samarbejdspartnere samt hvad disse står for, hvem der kan blive medlem i Danmarks Lærerforening og tilslutning til a-kasse.

📞 Hvem er Danmarks Lærerforening - DLF?

DLF blev etableret i 1874 og hed dengang Danmarks Landsbyskolelærerforening. Senere - i 1876, ændrede foreningen navn til Danmarks Lærerforening og omfattede nu alle lærere i folkeskolen. DLF er dermed en af Danmarks ældste lønmodtagerorganisationer. I 2007 fusionerede Danmarks Lærerforening, Speciallærerforeningen af 1981 og Formidlerne og har i dag stadig navnet Danmarks Lærerforening.

Foreningen har fra begyndelsen haft stor fokus på medlemmernes arbejdsvilkår, bedre uddannelser og en bedre skolereform. Dette har blandt andet medført betydeligt bedre indretning og hygiejne i skolerne.

DLF organiserer medlemmers pædagogiske, økonomiske og tjenestelige interesser samt arbejder for udvikling af folkeskolen og andre områder, som medlemmerne arbejder under. DLF arbejder således både for løn- og ansættelsesvilkår og for at styrke det faglige felt.

DLF har nogle klare mål og strategier for hvordan disse skal opnås. Blandt andet skal foreningen i 2019 have sikret øget respekt for lærerenes professionalisme ved at være en respekteret aftale- og udviklingsaktør når det drejer sig om uddannelsesspørgsmål.

DLF samarbejder med en række forskelle organisationer, som skal varetage medlemmers lønmodtageres fælles interesser - både økonomisk og pædagogisk. DLF har blandt andet indgået samarbejde med Lærernes Centralorganisation - LC, som blandt andet har til formål at forhandle løn-, og pensionsaftaler. Herudover samarbejder DLF med Forhandlingsfællesskabet, hvis opgave primært er, at opnå størst mulig indflydelse på løn- og ansættelsesområdet for kommunalt ansatte.

DLF har yderligere indgået et samarbejde med Centralorganisationernes Fællesudvalg - CFU, som er en mere overordnet forhandlingsorganisation. Her forhandles lønvilkår for blandt andet lærere, ansat inden for det statslige område.

DLF har også et tæt samarbejde med FTF, som repræsenterer både privat og offentligt ansatte i flere forskellige underorganisationer. FTF forhandler blandt andet medlemmers interesser over for Folketinget og regeringen og samarbejder i øvrigt med flere organisationer både i Danmark og i udlandet.

DLF er medlem af Danske Undervisningsorganisationers Samråd - DUS, som har til formål at sikre medlemsorganisationer indflydelse både fagligt og pædagogisk.

Udover ovenstående danske samarbejdspartnere, har DLF også en række internationale samarbejdsorganisationer, hvor formålet er, at sikre international faglig solidaritet og alles ret til uddannelse. Disse samarbejdsorganisationer er Danske Lærerorganisationer International, DLI, Education International, EI, European Trade Union Committee for Education, ETUCE og Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS.

🤙 Hvem repræsenterer Danmarks Lærerforening?

DLF repræsenter primært lærere, men herudover også børnehaveklasseledere, skoleledere, lærerstuderende, pensionister og andre inden for samme felt. Lærere på friskoler, privatskoler og efterskoler, kan således ikke være medlem.

📶 Værd at vide om Danmarks Lærerforening

Medlemmer i DLF har forskellige fordele, herunder blandt andet kollektiv gruppelivsforsikring gennem Forenede Gruppeliv og Frivillig Gruppelivsforsikring, som giver ekstra tryghed ved blandt andet dødsfald i familien. Herudover kan medlemmer tegne en kollektiv ansvarsforsikring, som dækker erstatningsansvar, som medlemmer kan pådrage sig under arbejdsrelaterede forhold.

Herudover har medlemmer mulighed for, at tilmelde sig Lærernes A-kasse, og dermed sikre sig økonomisk ved ledighed. Med et medlemskab i a-kassen får medlemmer yderligere professionel feedback på cv og jobansøgninger inden for 24 timer.

Til toppen