Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Artist Forbund - DAF

Dansk Artist Forbund - DAF

📞 Dansk Artist Forbund - DAF

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Dansk Artist Forbund. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for, og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er DAF - hvad er deres historie?

Dansk Artist Forbund eller DAF blev oprettet tilbage i 1918 med Willy Torp i spidsen. Formålet med organisationen var at sikre danske og udenlandske artister lige vilkår. Det skyldtes, at danske artister ofte blev honoreret bedre for deres arbejde, samt de havde nogle skattemæssige fordele over de udenlandske artister. Senere i 1958 oprettede forbundet også en a-kasse, kaldet Artisternes A-kasse. I 1974 sammenlægger man a-kasserne for artister og musikere og senere i 1984 med a-kassen for tjenere. Tilsammen bliver de nu til Tjenernes, Musikernes og Artisternes A-kasse. Fra dette øjeblik er det vigtigste i forbundet at sikre artisternes andel af rettighederne i CopyDan og Gramex. I samarbejde med medlemmerne får de stablet turnevirksomhed på benene, der bl.a. besøger skoler og institutioner. Herefter opretter de Dansk Artist Forbunds Formidling, der skal formidle jobs til danske artister og solister. I løbet af 90’erne begyndte digitaliseringen at gøre sit indtog, hvorfor DAF ansatte dygtige jurister til at analysere udviklingen med henblik på at kunne rådgive de individuelle medlemmer bedst muligt. I dag er DAF medlem af forbundsorganisationen LO. Udover at være en fagforening er de samtidigt en kulturpolitisk interesseorganisation, som arbejder aktivt på at sikre kunstneres rammevilkår og rettigheder.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer DAF?

DAF repræsenterer ca. 1.300 medlemmer (pr. 1. April 2016), hvor medlemmerne skal have en kunstnerisk baggrund. Det betyder, at før man kan blive medlem af forbundet, skal man arbejde professionelt som artist eller solist eller have en relevant uddannelse. En relevant uddannelse kunne eksempelvis være, hvis man er dimitteret fra et rytmisk musikkonservatorium eller en musicalskole - dansk som udenlandsk.

Medlemmerne er udøvende kunstnere, artister, solister, bands eller grupper inden for rock, pop, jazz, vise, rap, hip hop, folk, world, show, variete. Man kan blive medlem, hvad enten man er vokal eller instrumental artist. Derudover varetager de også medlemmer, der arbejder med ny- og klassisk cirkus, med gøgl og med børneunderholdning.

🔔 Værd at vide om DAF

DAF har ikke fagforening og a-kasse i samme organisation. Dog henviser DAF til Artisternes A-kasse, som det oplagte valg for kunstnere. Begge organisationer ligger i den samme bygning, men Artisternes A-kasse er en afdeling under Byggefagenes Arbejdsløshedskasse.

Udover at huse Artisternes A-kasse, huser de også Dansk Artist Forbunds Formidling, der i dag stadig agerer som kunstnernes eget bookingbureau. De booker alle typer af kunstnere ud fra kundernes underholdningsønske. De kan på den måde være med til at få den enkelte kunstner aktiveret igen ved arbejdsløshed.

Til toppen