Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk El-Forbund

Dansk El-Forbund

📞 Dansk El-Forbund

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Dansk El-Forbund. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for, og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Dansk El-Forbund. - hvad er deres historie?

Dansk El-Forbund blev oprettet den 1. Januar 1904 med det formål at samle alle elektrikere i et fælles forbund og dermed værne omkring deres faglige interesser. Grundet den store teknologiske udvikling igennem de seneste 100 år, er det ikke udelukkende elektrikere, som forbundet varetager længere. Deres medlemmer er typisk beskæftiget med energi, installation, kommunikation, alarm, energioptimering og inden for lignende fag og erhverv.

Blandt deres mærkesager er arbejdet for forbedring af arbejdsvilkårene samt organisering af medlemmernes interesser ikke kun på arbejdsmarkedet, men også i samfundet. Derudover kæmper de for demokrati og medindflydelse i de enkelte virksomheder, hvor medlemmerne er beskæftigede. De ønsker også at sikre medlemmerne kompetenceudviklende muligheder, herunder efter- og videregående uddannelser. Selvom den teknologiske udvikling har påvirket, hvilke medlemmer fagforbundet varetager, er det stadig de samme værdier og interesser, som fagforbundet kæmper for.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Dansk El-Forbund.?

Fagforeningen varetager omkring 30.000 medlemmer (pr. 1. April. 2016), der alle er faglærte inden for elektrikerfaget eller beslægtede erhverv og brancher. Det påkræves, at man har en fagligt relevant baggrund enten i beskæftigelse eller uddannelse. I begyndelsen varetog forbundet kun stærkstrømselektrikere, men som tiderne har udviklet sig, har de udvidet, hvilke faggrupper der kan optages.

Samtidigt er det den eneste fagforening, der udelukkende henvender sig til elektrikerfaget, hvorfor den er stærkt specialiseret inden for faget og kan tilbyde sine medlemmer ekspertviden på området.

Ud af de 30.000 medlemmer er ca. 3.000 lærlinge eller igangværende med en uddannelse inden for elektrikerfaget.

🔔 Værd at vide om Dansk El-Forbund

Dansk El-Forbund har 11 afdelinger fordelt over hele landet. Hovedkontoret er beliggende i København, men for at være tæt på så mange medlemmer som muligt, har man etableret fem afdelinger i Jylland, én på Fyn samt seks på Sjælland/Bornholm.

Det månedlige kontingent varierer i størrelse afhængig af flere forhold. Det afhænger bl.a. af, hvorhenne i landet man bor, hvorhenne man arbejder, hvorvidt man er ledig, svend eller lærling, og om man er med i nogle af de forskellige forsikringsordninger, som fagforbundet tilbyder. Som lærling eller svend er kontingentet fast på landsplan. Som færdiguddannet vil kontingentet være forskelligt fra lokalafdeling til lokalafdeling.

Udover at være medlem af fagforeningen har Dansk El-Forbund også deres egen a-kasse. A-kassen, der hedder El-Fagets Arbejdsløshedskasse, er en fagligt afgrænset a-kasse, der udelukkende optager medlemmer med en elektrikerbaggrund. Det er både muligt for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende at være medlem. Er man som lærling medlem af Dansk El-Forbund modtager man gratis medlemskab i a-kassen under uddannelsesforløbet.

Til toppen