Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Korforbund

Dansk Korforbund

Denne artikel indeholder informationer om Dansk Korforbund. Du kan blandt andet blive klogere på hvilke medlemsorganisationer, Dansk Korforbund har, hvordan medlemskab fungerer samt hvilke samarbejder Dansk Korforbund ellers har.

📞 Hvem er Dansk Korforbund?

Dansk korforbund er en forening for sangere i Det Kongelige Operakor, Den Jyske Operas Kor og assistenter, DR Vokalensemblet, DR Koncertkoret, Ars Nova Copenhagen, Mogens Dahl Kammerkor, Kantoriet ved Københavns Domkirke og sangere ved Københavns Kommunes kirkegårde.

Formålet med foreningen er, at forhandle overenskomster for medlemmerne samt rådgive og vejlede medlemmer.

Foreningen er opbygget af ovenstående ni medlemsforeninger. Sangerne er tilknyttet en eller flere af de ni medlemsforeninger, og fungerer som selvstændigt mellem gennem medlemsforeningen, og dermed ikke direkte gennem Dansk Korforbund.

🤙 Hvem repræsenterer Dansk Korforbund?

Som nævnt i ovenstående, er medlemmerne tilknyttet en eller flere af de ni medlemsforeninger, hvorigennem kontingentet betales til Dansk Korforbund. Medlemmer bliver dog betragtet som enkeltmedlemmer idet de er medlem af en af de ni foreninger.

Det Kongelige Operakor er Det Kongelige Teaters operakor. Koret består både af mænd og kvinder, som skal kunne synges på flere forskellige sprog; blandt andet fransk, tysk, tjekkisk, italiensk og engelsk. Sangerne har almindeligvis flere roller under en enkelt forestilling.

Den Jyske Operas Kor har både fastansatte og assistenter ansat, som primært medvirker i Den Jyske Operas produktioner. Herudover fungerer sangerne også som solister i operaer og til koncerter. Den Jyske Operas Kor medvirker i forskellige pædagogiske aktiviteter, som retter sig mod børn og unge.

DR Vokalensemblet er udsprunget af det tidligere Radiokammerkor, og der er her en tæt tilknytning mellem dansk og nordisk musik. DR Vokalensemblet arbejder med alle typer korsang, både nye og ældre værker. Alle de fastansatte sangere kan fungere som solister og optræder ofte i mindre grupperinger.

DR Koncertkoret blev stiftet i 1932, og har i dag samarbejde med blandt andet Odenses, Sjællands og Malmös symfoniorkestre samt Hamburgs og Frankfurts radioorkestre. DR Koncertkoret er primært kendt for Torsdagskoncerterne og koncerter med DR Symfoniorkestret.

Ars Nova Copenhagen turnéer verden over og holder også ofte koncerter i København og øvrige Danmark. Ars Nova Copenhagen blev stiftet i 1979 og er siden vokset og blevet mere populær i Europa.

Mogens Dahl Kammerkor blev dannet i 2005 og har fokus på nordisk og romantisk musik. Alle sangerne arbejder deltid og deltager i forskellige projekter. Der er derfor ingen fuldtidssangere i Mogens Dahl Kammerkor.

Kantoriet ved Københavns Domkirke synger primært ved P2 Klassisk og DR K, hvorfra de derfor er mest kendt. Herudover synges der også ved højmesser, andre gudstjenester og ved forskellige former for kirkelige henseender.

Foreningen af Københavns Kirkegårdsafdelings Kor (FAKKK) synger primært ved højtidligheder på Københavns Kommunes kirkegårde; Bispebjerg, Vestre og Sundby Kirkegårde. Musikgenren afhænger meget af hvad der ønskes spillet.

📶 Værd at vide om Dansk Korforbund

Dansk Korforbund har en række forskellige samarbejder, herunder blandt andet FTF, som er en hovedorganisation for offentlig og privatansatte i Danmark. Organisationen tilbyder eksempelvis kurser og workshops til medlemmerne samt forhandler overenskomster. Herudover samarbejdes der med CO10, som er en paraplyorganisation, der blandt andet varetager Dansk Korforbunds løn-, arbejds-, ansættelses-, og pensionsvilkår.

Medlemmer i Dansk Korforbund tilbydes blandt andet videre- og efteruddannelser og personlige tilbud såsom massage, hotelophold, billeje og forskellige rabatordninger.

Herudover arbejder Dansk Korforbund på (per maj 2016) et samarbejde med PFA pension, således medlemmer kan opnå en forsikring som er tilpasset et job som freelancer. Desuden kan medlemmer af Dansk Korforbund få attraktive forsikringer gennem forsikringsselskabet Runa.

Til toppen