Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Musiker Forbund - DMF

Dansk Musiker Forbund - DMF

Denne artikel er indeholdende overordnet information om Dansk Musiker Forbund. Der er blandt andet information om hvad DMF arbejder for, hvem medlemmerne er, og hvilke typer medlemskab der findes, samt hvad medlemskab indebærer.

📞 Hvem er Dansk Musiker Forbund?

DMF er repræsenteret over hele landet med lokale afdelinger i mange byer fra Nordjylland til Sydsjælland.

DMF varetager blandt andet medlemmers arbejdsmiljø- og lønforhold. Eftersom DMFs medlemmer har stor risiko for, at komme ud for skader i form af højt lydniveau eller transport af musikudstyr, arbejder DMF for at sikre bedst mulige arbejdsforhold for medlemmerne. DMF hjælper eksempelvis med sager overfor socialforvaltningen, arbejdstilsynet og arbejdsskadestyrelsen.

Herudover forhandles løn med blandt andet overenskomster og lokale lønforhandlinger. DMF forhandler i øvrigt via en række tariffer.

DMF samarbejder med en lang række organisationer, herunder FTF, som er hovedorganisation der forbinder en række forskellige underorganisationer. FTF har stor fokus på og indflydelse på områder såsom uddannelse, socialpolitik og arbejdsmarkedet mv. Dette betyder, at medlemmerne i DMF har mulighed for, at benytte sig af FTFs eksperter til råd og vejledning til arbejdsrelaterede problemstillinger.

🤙 Hvem er medlemmerne i Dansk Musiker Forbund?

Medlemmerne i DMF er inden for musikbranchen. Det er alt fra musikundervisere, sangere, operasangere, selskabsmusikere, sangskrivere, producere, guitarrister, violinister og personer der spiller på alle andre instrumenter, der kan blive medlem.

Der findes forskellige type af medlemskab i DMF, herunder A-medlem, som indebærer at medlemmet både er medlem i fagforeningen og FTF-A. Medlemmer kan optages som nyuddannede og opnå visse fordele herved. Dette kræver, at medlemmet tilmelder sig fagforeningen senest 18 måneder inden afsluttet uddannelse. Herudover er der F-medlem, som betyder medlemskab kun i fagforeningen. U23-medlemmer er unge under 23 år, og betaler mindre end F-medlemmer, men har samme rettigheder. Som studerende kan man melde sig ind som U-medlem, her gælder samme rettigheder som F-, og U23-medlemskab, men er kun et tilbud til studerende. Herudover er der G-medlemmer, som er medlemmer der går på pension, hvad enten det er fuld pension, førtidspension, arbejdsmarkedspension eller folkepension. Denne type af medlemskab kræver dog, at medlemmet har været betalende medlem i sammenlagt ti år.

📶 Værd at vide om Dansk Musiker Forbund

Medlemmer i DMF har mulighed for instrumentforsikring, som er meget central for medlemmerne. Denne er landets billigste, fradragsberettiget og uden selvrisiko. Hertil dækker den over hele verden. Herudover er medlemskabet inklusiv gruppelivsforsikring, som dækker 24 timer i døgnet og alle medlemmer under 67 er forsikret. Gruppelivsforsikringen dækker blandt andet ved dødsfald og bliver udbetalt til nærmeste pårørende, som medlemmer selv har mulighed for, at vælge. Herudover er medlemskabet inklusiv ulykkes- og tandskadeforsikring. Denne dækker blandt andet ved invaliditet og tandskader som medlemmer har pådraget sig ved ulykker.

Ydermere får medlemmer en erhvervsansvarsforsikring, som dækker de skader, medlemmer pådrager sig i arbejdsrelaterede situationer.

Medlemmer har mulighed for at tegne yderligere forsikringer til attraktive priser.

Medlemmer i DMF kan vælge at forsikre sig økonomisk ved medlemskab i a-kassen FTF-A. Her gælder dog, at medlemmet skal have bopæl i Danmark, eller i visse tilfælde i et andet EØS-land. Herudover skal medlemmet være fyldt 18, men skal senest melde sig ind to år før pensionsalderen. Det er frivilligt at være medlem i FTF-A, det vil altså sige, at man sagtens kan være medlem af fagforeningen, men ikke a-kassen.

Til toppen