Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening

I denne artikel kan du læse om Dansk Socialrådgiverforening. Her er blandt andet et historisk perspektiv på foreningen og beskrivelse af hvad medlemmerne arbejder med.

📞 Hvem er Dansk Socialrådgiverforening - DS?

Foreningen blev stiftet i 1938 og de første socialrådgivere blev uddannet samme år ved Den Sociale Skole i København. Et af formålene var dengang, og er stadig, at sikre bedst mulige lønvilkår for medlemmerne. I dag omfatter foreningens formål mere; foreningen arbejder ydermere for optimale ansættelsesvilkår, har fokus på karriere og medlemmernes kompetencer samt arbejdsmiljø og at fremme socialrådgiveruddannelsen. DS inddrager medlemmernes faglige kompetencer og erfaringer når der skal lovgives på området for at sikre størst mulig relevans for medlemmerne.

For at opnå ovenstående, samarbejder foreningen med andre foreninger, herunder blandt andet FTF, som er hovedorganisation for både offentligt og privat ansatte i Danmark, og Offentlige Ansattes Organisationer - OAO som er en fusion af Det Kommunale Kartel - DKK og Statsansattes Kartel - StK. Formålet med StK er, at sikre bedst mulige arbejds- og lønvilkår for offentligt ansatte, hvilket sker gennem netværksmøder, konferencer og meget mere. Herudover samarbejder DS med forskellige internationale organisationer. Her kan nævnes NIISIP, NSSK og IFSW. NIISIP er fagforening for socialrådgivere på Grønland, som ligesom DS arbejder for bedst mulige løn- og arbejdsvilkår på det sociale område. NSSK er en nordisk samarbejdsorganisation, som har fokus på faglig udvikling, fremme uddannelse og socialpolitik. IFSW, International Federation og Social Workers er en international samarbejdsorganisation, som blandt andet arbejder for at optimere forholdene når mennesker og miljø mødes og påvirker hinanden. Organisationen har fokus på professionelle værdier og etik i socialt arbejde.

🤙 Hvem repræsenterer DS?

DSs medlemmer er studerende, uddannede eller pensionerede socialrådgivere i Danmark. Socialrådgiverens arbejde indebærer blandt andet at forebygge sociale problemer, hjælpe udsatte personer med blandt andet vejledning, rådgivning, støtte i hjemmet, konsulentarbejde, behandling og meget mere. De sociale problemer, som nogle mennesker oplever og som socialrådgiveren er til for at bekæmpe, kan blandt andet være opstået ved skilsmisse, ulykke, sygdomme, arbejdsløshed, hjemløshed og andet.

Blandt medlemmerne er også selvstændige socialrådgivere. Disse arbejder naturligvis inden for samme område og tilbyder blandt andet personaletræning, aktivering, hjælp til børn og unge og udsatte gruppe. Der hjælpes med alt hvor det socialfaglige er i fokus. Selvstændige socialrådgivere har flere års praksiserfaring og forskellige efteruddannelser. Som nævnt er DS også for pensionerede socialrådgivere, herunder både personer på efterløn, alderspension eller førtidspension. Ved bibeholdelse af medlemskab i DS har pensionerede socialrådgivere mulighed for, at bevare tilknytning til faget og andre medlemmer ved at deltage i forskellige arrangementer, modtage medlemsbladet med mere.

📶 Værd at vide om DS

Medlemmer i DS har mulighed for at blive tilknyttet forskellige faglige grupper. Foreningen har faglige grupper med forskelligt fokus, herunder blandt andet for ansatte på sygehuse, for personer der arbejder med handicappede, stofmisbrugere, kriminelle, kvindekrisecentre, hjemløse osv. Medlemmer har mulighed for at tilknytte sig flere grupper, såfremt det har interesse. Formålet med grupperne er, at socialrådgivere som arbejder inden for samme område har mulighed for at mødes og udvikle og påvirke det område, de arbejder inden for. DS samarbejder med FTF, hvorfor medlemmerne har mulighed for at melde sig ind i FTF-A, som kan hjælpe, hvis medlemmet bliver arbejdsløs.

Til toppen