Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd


  Dansk Sygeplejeråd

  Nedenstående artikel er omhandlende Dansk Sygeplejeråds historie, medlemmer og ekstra tilbud ved medlemskab.

  Hvem er Dansk Sygeplejeråd - DSR?

  DSR blev stiftet i 1899 og var i starten betegnet som en standsforening, som ikke har knyttet til fagbevægelsen på trods af at foreningen forhandlede løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne, men forhandlingerne foregik ikke på et forhandlingsretsligt grundlag. I 1971 indgik foreningen en samarbejdsaftale med Landsorganisationen LO og Dansk Arbejdsgiverforening, DA og blev juridisk omfattet af det fagretslige system under Arbejdsretten og fungerede derfor som en reel fagforening, hvilket den stadig gør i dag.

  DSR har både nationale og internationale samarbejdspartnere, som har til formål at øge arbejdsvilkårene og sikre et optimalt arbejdsmiljø og ordentlige lønninger, herunder kan blandt andet nævnes Sundhedskartellet, som har fungeret som forhandlings- og samarbejdsorganisation siden 1997. Ydermere samarbejder DSR med Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden, som er en organisation der repræsenterer sygeplejersker i Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige og European Federation og Nurses’ Organisation, som er det europæiske samarbejde mellem sygeplejerskeorganisationer. Herudover har DSR samarbejde med European Public Service Unions, EPSU som er en sammenslutning af fagforeninger i den offentlige sektor, hvor DSR deltager med fokus på det sundhedsfaglige område. European Forum of National Nursing and Midwifery Associations er et netværk for sygeplejerske- og jordmoderorganisationer som arbejder for at øge kvaliteten af sundhedssektoren samt arbejdsvilkårene for medlemmerne. Netværket er også en af DSRs samarbejdspartnere. Endvidere har DSR indgået samarbejde med International Council, ICN og Nurses og Public Services International, PSI. ICN er en sammenslutning af sygeplejerskeorganisationer verden over og PSI er tilmed en sammenslutning af en række fagforeninger med medlemmer ansat i den offentlige sektor.

  Hvem repræsenterer DSR?

  Medlemmerne i DSR er enten studerende, autoriserede, udenlandske eller pensionerede sygeplejersker. Aktive medlemmer er enten klinikere, ledere, undervisere eller topchefer, som DSR samler i et fællesskab med fokus på faglighed. Medlemmerne har mulighed for sociale og faglige arrangementer, karriererådgivning, juridisk bistand og får tilmed magasinet ’Sygeplejersken’. DSR kender til sygeplejerskernes arbejdsområde, og kan derfor yde professionel rådgivning, både juridisk og karrieremæssigt. DSR hjælper endvidere medlemmer til at håndtere patientklager, arbejdsskader og ansættelsesvilkår. Foreningen er landdækkende, og har lokale kredse rundt i hele landet.

  Værd at vide om DSR

  Medlemmer i DSR har mulighed for at blive medlem i a-kassen, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, som er Danmarks 10. største a-kasse. Med medlemskab i DSA sikres medlemmerne økonomisk i tilfælde af ledighed og har ydermere mulighed for rådgivning vedrørende arbejdsløshed, sygedagpenge, fleksjob, revalidering og førtidspension. Det er frivilligt om der ønsket medlemskab i både a-kasse og fagforening.

  Som medlem i DSR betales der automatisk til pensionskassen, som er oprettet for overenskomstansatte sygeplejersker. Indbetalinger sker efter aftale med arbejdsgiveren. Pensionen giver medlemmer alderspension, invalidepension, ægtefælle- og børnepension samt dækker ved kritiske sygdomme.

  Til toppen