Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Tandplejerforening - DTP

Dansk Tandplejerforening - DTP

Denne artikel omhandler Dansk Tandplejerforening. Her findes information om foreningens formål, medlemmer og typer af medlemskab samt hvorfor det kan betale sig, at være medlem af foreningen.

📞 Hvem er Dansk Tandplejerforening?

DTP er en faglig forening for tandplejere i Danmark. Foreningen varetager medlemmers løn- og ansættelsesvilkår og yder professionel rådgivning og vejledning til medlemmerne i arbejdsrelaterede situationer. Herudover arbejder DTP også for at forbedre dansk tandplejeruddannelse og konstant at udvikle faget.

DTP er medlem af Sundhedskartellet, som er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for ansatte i sundhedssektoren. Formålet med samarbejdet er, at få størst mulige indflydelse på sundheds- og socialsektoren.

De overordnede retningslinjer i foreningen fastlægges af repræsentantskabet, som er den højeste instans i foreningen. Hovedbestyrelsen leder foreningen mellem repræsentantskabsmøderne og stræber efter organisatorisk udvikling med fokus på blandt andet løn- og ansættelsesvilkår.

🤙 Hvem repræsenterer Dansk Tandplejerforening?

Medlemmerne i Dansk Tandplejerforening er tandplejere landet over. Både tandplejere i den private sektor, i den offentlige sektor og studerende kan være medlem.

Der er forskellige typer af medlemskab i DTP og disse afhænger af medlemmets arbejdsmæssige situation.

Ordinære medlemmer er tandplejere med dansk autorisation fra Sundhedsstyrelsen, og som arbejder i Danmark inden for tandplejerfaget. Ordinære medlemmer har mulighed for at gøre brug af alle foreningens tilbud og er omfattet den kollektive heltidsulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sygdom. Herudover har medlemmerne valgret og valgbarhed i foreningens bestyrelse.

Passivt medlemskab er for tandplejere der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet eller arbejder i udlandet. Et passivt medlem har adgang til papirudgaven af medlemsbladet, og medlemmer der arbejder i udlandet har ydermere adgang til DTPnet og en elektronisk udgave af medlemsbladet. Herudover er der et medlemskab for studerende; studentermedlemskab. Dette medlemskab er for studerende ved tandplejerskolerne i København og Århus. Studentermedlemmer har samme muligheder som ordinære medlemmer, med undtagelse af stemmeret; studentermedlemmer har stemmeret til studentermedlemmers plads i Hovedbestyrelsen, men er valgbare til forskellige poster. Fuldtidsledige kan få nedsat kontingent såfremt der sendes en ledighedserklæring fra a-kassen til DTP.

📶 Værd at vide om DTP

Medlemmer af DTP har mulighed for billige forsikringer, herunder gratis ulykkesforsikring og sygdomsforsikring og billige privatforsikringer gennem Runa Forsikring.

DTP har en række faglige netværk, hvor medlemmerne har mulighed for at møde andre tandplejere og dele erfaringer og udvikle kompetencer. Herudover er der forskellige kurser og konferencer, som har til formål at øge medlemmernes faglige kompetencer.

Medlemsweb er en online værktøjskasse, hvori der findes faglig viden og værktøjer, ledige stillinger, debatter, nyheder osv.

DTPs medlemmer har også adgang til en række forskellige kontante fordele, herunder blandt andet rabat på medlemskab i Fitness.dk, mulighed for medlemskab i Forbrugsforeningen mv.

Medlemmer der ønsker at starte egen praksis op, har mulighed for at få hjælp til dette via rådgivning og netværk for privatpraktiserende tandplejere.

Alle uddannede medlemmer i DTP har ydermere mulighed for at søge økonomisk støtte til diplom- eller masteruddannelser samt til sundhedsfremmende aktiviteter og opgaveløsninger under uddannelsen.

Til toppen