Fagforeninger på Akassefinder.dk

Dansk Told og Skatteforbund

Dansk Told og Skatteforbund

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Dansk Told og Skatteforbund der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Dansk Told og Skatteforbund, også forkortet DTS, er en dansk fagorganisation, der blev oprettet d. 13. Januar 1993. Forbundet er et resultat af en sammenlægning mellem Dansk Told og Skatteforbund (stiftet d. 19. April 1990) og Statsskatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation (stiftet d. 11. Juni 1899). DTS af 19. April 1990 har dog rødder helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor forgængere til organisationen blev etableret.

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der har tilknytning til SKAT, Skatteministeriets Departement, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen og Det Danske Klasselotteri.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes interesser, hvorunder løn-, ansættelses- og pensionsvilkår er blandt de vigtigste forhold at få forhandlet på plads. Disse forhandlinger indgås mellem forbundet og arbejdsgiverparten. DTS er en af de mange organisationer, der får hjælp af forhandlingsorganisationen CO10, når de skal lave overenskomster til medlemmerne.

DTS ønsker desuden at varetage medlemmernes sociale interesser i forhold til arbejdet og styrke samarbejdet mellem forbundets medlemmer. Man har samtidigt en vision om at udvikle faget og fagligheden gennem eksterne parter i både ind- og udland.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Dansk Told og Skatteforbund har omkring 3.000 aktive medlemmer (pr. 1. Juni 2016). Disse medlemmer arbejder for Skatteministeriets forskellige afdelinger. Det er typisk tjenestemænd og andre overenskomstansatte med forskellige stillinger, der bliver optaget i forbundet. Det er påkrævet, at man har tilknytning til Skatteministeriet i en eller anden henseende, før man kan blive ordinært medlem. Personer, der arbejder med told, skat, afgifter og inddrivelse både i den private og offentlige sektor, har mulighed for at søge om ekstraordinært medlemskab.

📶 Værd at vide:

DTS er ét af de få fagforbund under FTFs vinger, der ikke anbefaler deres medlemmer af blive medlem af FTF-a. Forbundet har i stedet et årelangt samarbejde med Min A-kasse. Det årelange kendskab til fagområdet betyder, at a-kassen kan give en målrettet service og rådgivning. Samtidigt er DTS repræsenteret i Min A-kasses bestyrelse, hvorfor de kan sikre, at a-kassen forbliver relevant for medlemmerne, som tiden går.

Forbundet er opdelt i en landsdækkende Chefkreds og fire regionale kredse. En for Nord (Nord- og Midtjylland), en for Syd (Sydjylland og Fyn), en for Øst (Sjælland) samt en for HoveDTSadsområdet. Derudover har man en Seniorkreds, hvor forbundets pensionerede medlemmer hører under. Ved siden af de geografiske kredse findes der også en række af tillidsmænd, man som medlem kan rette henvendelse mod efter behov.

Til toppen