Fagforeninger på Akassefinder.dk

Danske Bandagister

Danske Bandagister

📞 Danske Bandagister

Denne artikel er omhandlende Danske Bandagister - Lønfraktionen. Foreningen er en paraplyorganisation , og denne artikel omhandler lønfraktionen i organisationen. I artiklen vil der være et kort historisk oprids af foreningen, en beskrivelse af faget og dets gavn i samfundet samt krav for at blive medlem.

🤙 Hvem er Danske Bandagister?

Bandagist-faget har været kendt længe, og allerede i 1888 forsøgtes faget anerkendt og beskyttet, men dog uden succes. I 1947 blev Bandagist Sammenslutningen en realitet og gav bandagister mulighed for at mødes og diskutere det faglige område på tværs af hospitaler og firmaer. Formålet var ydermere at diskutere lønforholdene landet over og sikre at uddannelsen blev offentligt anerkendt.

Foreningen for danske bandagister undergik en stor omstrukturering og navnet blev ændret fra Bandagist Sammenslutningen til Danske Bandagister i 1996. Foreningen fungerede nu som interesseorganisation med det formål, at varetage medlemmernes arbejdsrelaterede interesser, herunder både fagligt og personligt. Foreningen fungerer som en paraplyorganisation, hvorunder der er to fraktioner udover bestyrelsen; Fraktion af Lønmodtagere, FaL og Danske Bandagistvirksomheder.

Lønfraktionens varetager medlemmers interesser over for arbejdsgivere og myndigheder, og sikrer her bedst mulige arbejdsvilkår.

FaL samarbejder med FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd), som er en hovedorganisation for både privat og offentligt ansatte. Medlemmerne kan få hjælp til at vurdere ansættelseskontrakter, forhandling af overenskomster og juridisk rådgivning i tilfælde af uoverensstemmelser med arbejdspladsen. FTFs primære formål er, at skabe vækst og velfærd i det danske samfund, og gør det blandt andet ved at være talerør for en række ansatte landet over samt at samarbejde med forskellige faglige foreninger.

📶 Hvem repræsenterer Danske Bandagister - Lønfraktionen?

Medlemmerne er uddannede bandagister og lønmodtagere. Det vil sige, at det er personer som er ansat under lønmodtagerforhold. For at blive medlem af lønfraktionen, skal der forefindes medlemskab i Danske Bandagister (paraplyorganisationen).

Bandagister designer og udarbejder tekniske hjælpemidler, til personer med medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelser. Eksempelvis personer der mangler et ben eller en arm. Faget kræver således både håndværksmæssige kompetencer og fokus på menneskelige aspekter idet bandagisten skal indgå i patientforløb.

Medlemmerne arbejder inden for både den private og offentlige sektor. På hospitaler fungerer bandagister i samarbejde med læge, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. På private bandagistklinikker behandler bandagister selvstændigt henviste patienter og herudover rådgiver bandagister læger, fysioterapeuter mv., i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler.

🔔 Værd at vide om FaL

FaL samarbejder med Sahva, som er det eneste bandagistfirma i Danmark, som har overenskomstansatte. Den overenskomstaftale Sahva har, er gennemgående i hele branchen idet det primært er den, andre firmaer tager udgangspunkt i. Bandagistfaget udøves i en lille branche, men via FaL og samarbejder med forskellige større organisationer, har medlemmer mulighed for at få rådgivning og vejledning til eventuelle problemstillinger. Herudover behandles alle medlemmernes oplysninger i fortrolighed.

Til toppen