Fagforeninger på Akassefinder.dk

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere

I denne artikel kan du læse om Danske Bioanalytikere, hvem foreningen repræsenterer, hvad deres formål er samt fordele ved at være medlem.

📞 Om Danske Bioanalytikere - dbio

Danske bioanalytikere - dbio, er en fagforening for bioanalytikere landet over. Der er afdelinger i Nordjylland, Sjælland, Midtjylland, Hovedstaden, Syddanmark samt Grønland og Færøerne. Dbios primære opgave er, at forhandle løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytiekre. Mange medlemmer er autoriserede bioanalytikere, men der er også mange medlemmer, som er uddannede laboranter, laboratorieteknikere, eller andet.

Dbio har samarbejder både nationalt og internationalt. Nationalt samarbejder dbio med andre sundhedsorganisationer i Sundhedskartellet og er yderligere medlem af FTF, som er en hovedorganisation med både offentligt og privat ansatte medlemmer. Internationalt samarbejder dbio med European Association of Professions in Biomedical Science, EPBS , European Federation of Public Sevice Unions, EPSUog International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS, hvor sidstnævnte er en verdensorganisation for bioanalytikere.

Dbio arbejder for at sikre optimale løn og ansættelsesvilkår gennem synliggørelse af medlemmernes værdi i samfundet og sigter efter at være til stede på arbejdspladser for at optimere arbejdsforhold og udvikling på arbejdspladsen og i faget generelt.

Som medlem af dbio har du mulighed for sparring og rådgivning i forhold til din arbejdsmæssige situation. Her kan du få rådgivning til at takle forskellige situationer. Eksempelvis hvis du har fået en arbejdsskade, skal til jobsamtale, er blevet syg, ønsker at sige op, skal på barsel eller ferie, og meget mere.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer Danske Bioanalytikere?

Det bioanalytiske fag er teoretisk baseret på tre kernepunkter; biomedicin, biomedicinsk laboratorieteknologi og viden om organisk, almen og fysisk kemi, elektronik, fysik, matematik og statistik.

Som studerende inde for det bioanalytiske fag, kan du også blive medlem og sikre dig en række fordele såsom ansvarsforsikring, der dækker erstatningsansvar i forhold til praktik, daglig undervisning og ved projektarbejde. Herudover får du som studerende en række kontante fordele og mulighed for medindflydelse på faget. Som medlem af dbio får du også pension. Denne administreres af PKA, som er en pensionskasse for bioanalytikere.

Mange af dbios medlemmer er beskæftiget inden for sygehusvæsnet, lægepraksisser, hvor de varetager opgaver såsom rygestopkonsultationer, vaccination, medicinmonitorering, sårpleje, forbindingsskift og meget mere. Hertil arbejder nogle medlemmer på private laboratorier, inden for den private industri, og på universiteterne, primært med forskningsopgaver.

📶 Værd at vide om Danske Bioanalytikere

Som medlem af dbio har du mulighed for yderligere tilknytning til a-kasse, således du er sikret økonomisk, hvis du skulle blive ledig.

Dbios a-kasse er Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, DSA, som er en a-kasse for bioanalytikere, ergo- og fysioterapeuter, jordmødre, radiografer og sygeplejersker.

Som medlem af dbio får du råd og vejledning om uddannelses- eller arbejdsmæssige sager, gratis juridisk bistand i arbejdsmæssige situationer og dbio står for din sagsbehandling, hvis du får en arbejdsskade. Ydermere får du mulighed for sparring omkring eksempelvis etiske dilemmaer, som bioanalytikere ofte møder i hverdagen.

Herudover får du mulighed for at tage billige efteruddannelser, mulighed for at blive medlem af dbios udviklingsgrupper, som har stor faglig indsigt samt mulighed for at søge midler til uddannelse og forskning.

Til toppen