Fagforeninger på Akassefinder.dk

Danske fodterapeuter

Danske fodterapeuter

Denne artikel er indeholdende grundlæggende informationer om Danske Fodterapeuter. Her vil du have mulighed for at læse nærmere om hvem Danske Fodterapeuter er, hvordan organisationen er opbygget, hvordan du bliver medlem og hvilke medlemsfordele der er.

📞 Hvem er Landsforeningen for Statsautoriserede Fodterapeuter?

Foreningen blev etableret i 1932, og har siden haft til formål at varetage medlemmernes faglige, juriske og økonomiske interesser.

Foreningen sigter efter at samle alle fodterapeuter i én organisation. Målrettet sundhedspolitik skal styrke og udvikle fodterapeuters mulighed for uddannelse på så højt fagligt niveau som muligt.

Foreningen er inddelt i seks udvalg i hver region; det etiske udvalg, udvalget for ansatte, samarbejdsudvalget, landssamarbejdsudvalget, sygesikringsudvalget og forhandlingsudvalget.

Det etiske udvalg tager sig af alle etiske problemstillinger, der kan være i forbindelse med faget og udøvelsen af faget.

Udvalget for ansatte har at gøre med arbejdsvilkår og sigter efter at højne det faglig niveau for ansatte.

Samarbejdsudvalget behandler sager omhandlende praksisplanlægning, praksisplaner, klagesager, overenskomstens økonomi, flytning af klinikadresse internt i regionen samt overenskomstforståelse og gennemførelse i regionen.

Landssamarbejdsudvalgets opgaver er forskellige, herunder tager de sig blandt andet af sager vedrørende vurdering af regioners udgifter til behandling, tildele advarsler eller udtale misbilligelse og fungerer som ankeinstans i klagesager.

Sygesikringsudvalget sørger for at indsamle ønsker til overenskomstforhandlinger med Danske Regioner.

Forhandlingsudvalget forhandler overenskomsten for privatpraktiserende fodterapeuter.

🤙 Hvem repræsenterer Danske Fodterapeuter?

Danske Fodterapeuter er en fagligt afgrænset fagforening. Det vil sige, at medlemmerne er statsautoriserede fodterapeuter. Størstedelen af medlemmerne i Danske Fodterapeuter er selvstændige, men er alle autoriterede fodterapeuter.

Som studerende kan du også blive medlem af Danske Fodterapeuter. Dit medlemskab er billigere, men du får samme rabatter og fordele som autoriserede fodterapeuter. Efter endt fodterapeutuddannelse, skal du søge om autorisation, før du kan fungere som statsautoriseret fodterapeut og være medlem af Danske Fodterapeuter. Dette skal gøres gennem Sundhedsstyrelsen.

📶 Værd at vide om Danske Fodterapeuter

Som medlem af Danske Fodterapeuter får du en række fordele, herunder blandt andet juridisk rådgivning, rabat på høreværn, gratis forretningssparring, konfliktmægler, hvis der er konflikter på arbejdspladsen og gode forsikringer. Herudover får du rabat på måtter, håndklædeautomater, sæbedispensere og andet til brug på klinikken.

Som medlem får du yderligere mulighed for at deltage i forskellige arrangementer og kurser, du kan finde bannere til din klinik, læse artikler om marketing, købe kontoartikler såsom blanketter, regninger, kuverter og journalkort. Herudover kan du købe brochurer og pjecer om at holde fødderne sunde, og meget mere.

Når du er medlem af Danske Fodterapeuter har du i øvrigt mulighed for at få tilskud til videreuddannelse og deltage i internationale konferencer. Hos Fodterapeuternes Fællesforbund har du mulighed for, at søge om legater, således du kan få dækket udgifter, hvis du skal til udlandet på konference.

Alle regioner arrangerer kollegamøder for alle foreningens medlemmer. Formålet er, samle alle fodterapeuter et sted, både erfarne og studerende, så fodterapeuter kan møde hinanden og få faglige og sociale input på tværs af klinikker, kommuner og regioner. Herudover er der altid aktuelle kollegamøder hvor der er alt fra gåture, oplæg, workshops og sommerfester.

Til toppen