Fagforeninger på Akassefinder.dk

Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter

Denne artikel indeholder grundlæggende informationer om Danske Fysioterapeuter samt fordele ved at være medlem af foreningen.

📞 Hvem er Danske Fysioterapeuter?

Danske Fysioterapeuter er en fagligt afgrænset fagforening. Det vil sige, at du skal være uddannet fysioterapeut eller fysioterapeutstuderende for at blive optaget i foreningen. Foreningen arbejder for, at fremme sundheden i Danmark og sikrer optimale løn- og arbejdsforhold for medlemmerne, og arbejder yderligere for kompetenceudvikling, forbedring af ansættelsesvilkår og uddannelse. Ydermere arbejder foreningen for, at styrke og udvikle den fysioterapeutiske profession. Danske Fysioterapeuter har nogle grundlæggende værdier, som de sigter efter at opnå og efterleve. Her er dokumentation, det vil sige, at foreningen arbejder for, at synliggøre og dokumentere fysioterapeutprofessionens faglighed og resultater. Herudover søger Danske Fysioterapeuter at øge fysioterapeuters indflydelse både i samfundet og på arbejdspladserne. Ydermere iværksætter og skaber Danske Fysioterapeuter muligheder, og samarbejder for at skabe bedre resultater. Sidste værdier sammenhæng, hvilket indebærer, at Danske Fysioterapeuter skaber sammenhæng i deres indsats.

Danske Fysioterapeuter kan være behjælpelige når det gælder arbejdspladsen, både i forhold til sygdom, kontrakter, arbejdstider, lønforhandlinger, satser for grundløn. Ydermere kan du få rådgivning og vejledning til at starte egen virksomhed, herunder startpakke til selvstændige, sundhedsforsikringer og indsigt i klinikker, der er til salg. Som leder har du mulighed for at være en del af ledernetværk, deltage i masterclasses for ledere og indsigt i løn og vilkår som offentlig leder. Ydermere kan medlemmer af Danske Fysioterapeuter få hjælp til indsigt i sundhedsloven, journalføring mv. Desuden kan medlemmer få vejledning til at undgå stress på arbejdspladsen og foretage medarbejderudviklingssamtaler. Kort sagt, alt der har med arbejdsmiljø og -rettigheder at gøre.

🤙 Hvem kan blive medlem af Danske Fysioterapeuter?

Medlemmerne i Danske Fysioterapeuter er uddannede og studerende fysioterapeuter landet over. Medlemmerne arbejder primært på sygehuse, plejehjem, kommuner, private virksomheder, eller har egen praksis.

Størstedelen af Danske Fysioterapeuters medlemmer er ordinære medlemmer, hertil er der en stor andel studerende, resten af medlemmerne fordeles på studerende på videregående uddannelser, er passive, pensionerede eller udlands medlemmer.

📶 Værd at vide om Danske Fysioterapeuter

Der findes en række fonde, som medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan søge, hvis der ønskes videre- eller efteruddannelse som kompetenceøgning til faget. Herunder er blandt andet Danske Fysioterapeuters Fond, hvor der kan søges midler til forskning, uddannelse og praksisudvikling. Der bliver uddelt midler to gange årligt. Herudover findes Fysioterapipraksisfonden, som også to gange årligt uddeler midler til forskning og kvalitetsudviklingsprojekter. Midlerne går til fysioterapi i praksissektoren og videreuddannelse. Britta Holles Fond er en fond, hvor der primært kan søges midler til børns udvikling. En fysioterapeut skal have minimum tre års erfaring for at kunne søge midler hos Britta Holles Fond. Hertil er der Rekreationsfonden, som primært støtter ældre eller sygdomsramte, der har brug for rekreation.

Danske Fysioterapeuter har mulighed for a-kasse i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, DSA. Studerende har gratis medlemskab i a-kassen, og nyuddannede skal melde sig inde senest to uger efter endt uddannelse for at have dimittendrettigheder. Danske Fysioterapeuter og DSA er uafhængige af hinanden, hvilket vil sige, at det er frivilligt hvorvidt du ønsker at være medlem af a-kassen.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du mulighed for at tage en række forskellige kurser, herunder blandt andet vejledning af pædagogisk personale i arbejdet med børn, fysioterapi på intensiv afdeling, fysioterapi i naturen, parkinson, neurodynamik og meget mere.

Til toppen