Fagforeninger på Akassefinder.dk

Det Offentlige Beredskabs Landforbund

Det Offentlige Beredskabs Landforbund


  Det Offentlige Beredskabs Landforbund, DOBL, er en fagforening stiftet i 1969. Hensigten med fagforeningen er, at sikre samt føre statistik over medlemmers arbejds- og lønvilkår, opsøge samarbejde med organisationer af samme faglige interesse, og komme med forslag til myndighederne omkring uddannelsesmæssige forhold således den faglige viden inden for feltet er i konstant udvikling.

  Kontaktinformationer

  Du kan tage kontakt til DOBL såfremt du har spørgsmål eller ønsker, at melde dig ind.

  Adresse: Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K

  Telefon: 98 97 16 00

  E-mail: dobl@dobl.dk

  Medlemskab

  DOBL er en fagforening for beredskabs- og ambulancepersonale, og der er forskellige medlemstyper afhængigt af, hvilken stilling du har. Overordnet set er der basis- og mesterstillinger, eller chef- og lederstillinger.

  .Du kan se alle overenskomster og løntabeller her: http://www.dkbl.dk/overenskomster.htm

  Samarbejdspartnere

  DOBL har en række samarbejdspartnere, som du frivilligt kan melde dig ind i, og få forskellige fordele.

  DOBL er tilknytter FTF-K, som er en hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettede uddannede medlemmer. FTF-K arbejder primært inden for arbejdsmiljø, beskæftigelse, internationalt, ledelse, løn og ansættelse, uddannelse, økonomi. FTF-K er en politisk aktør, og har derfor indflydelse på den politiske front.

  Herudover har DOBL direkte forhandlingsret med Kommunernes Landsforening, som er en privat interesse- og medlemsorganisation, som dækker alle kommuner i Danmark. Formålet er, at varetage de fælles interesser, kommunerne har samt fastholde og udvikle det lokale demokrati. Herudover bidrager Kommunernes Landsforening til at de politiske og administrative opgaver i kommunerne, løses.

  Som medlem af DOBL ha du mulighed for at tegne en arbejdsløshedsforsikring gennem FTF-A. Med denne forsikring, kan du modtage dagpenge fremfor kontanthjælp, hvis du skulle blive arbejdsløs.

  Herudover samarbejder DOBL med Kommunale Organisationers Samarbejde, som er et fællesskab af en række organisationer.

  DOBL er ydermere i forhandlingskartellet, som er et samvirke mellem tolv organisationer.

  Til sidst indgår DOBL også samarbejde med Konstruktørforeningen (KF) omkring dobbeltorganisering, hvilket vil sige at du som medlem har alle medlemsrettigheder fra både DOBL og KF.

  Pris og betaling

  Medlemskontingentet afhænger af, hvilken type medlem du er. Gældende for alle medlemmer er, at der betales indskud ved optagelse på 100 kr., og såfremt der ikke bliver betalt rettidigt, koster det 100 kr., i rykkergebyr. Fuldtidsmedlemmer betaler 1100 kr., pr. kvartal, hvilket svarer til 367 kr. pr. måned. Et deltidsmedlemskab koster 550 kr. pr. kvartal, som svarer til 183 kr., pr måned. Medlemskab for pensionister koster 325 kr. om året.

  I visse tilfælde kan du søge om nedsat kontingent. Du kan finde retningslinjer og ansøgningsskemaer for dette via følgende link: http://www.dkbl.dk/indmeldelse.htm

  Betaling kan ske via Betalingsservice og du slipper således for at taste oplysninger manuelt hver gang der skal betales. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og tilmelding foregår på en krypteret linje, hvilket vil sige, at ingen udover dig og NETS har adgang til disse.

  Fordele

  Som medlem af DOBL får du en række fordele, herunder blandt andet mulighed for attraktive forsikringer samt leje af sommerhuse.

  Til toppen