Fagforeninger på Akassefinder.dk

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen

Denne artikel er omhandlede Ergoterapeutforeningen, som er en faglig afgrænset fagforening, hvilket vil sige, at der kun optages ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende.

📞 Hvem er Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen er fordelt over fire regioner; region midt-nord, region syd, region øst og Grønland.

Ergoterapeutforeningen for til formål at hjælpe ergoterapeuter med forskellige arbejdsrelaterede dilemmaer. De kender til rettigheder ved blandt andet løn, herunder informationer om løn- og overenskomstregler, transportgodtgørelse, pension, job på særlige vilkår, forhåndsregler, som er indgået med kommuner, regioner, og i staten og lokalløn. Herudover har Ergoterapeutforeningen indsigt i, og kan hjælpe med at besvare spørgsmål vedrørende ansættelse i privat virksomhed, ændringer i arbejdsvilkår, sygdom, ferie og fridage, arbejdstid og tjenstlig samtale. Miljøet på arbejdspladsen er vigtig for at kunne give sit bedste på arbejdspladsen. Derfor rådgiver og vejleder Ergoterapeutforeningen også hvis der er vold og trusler på arbejdspladsen, hvis du får en arbejdsskade, hvis du eller andre er udsat for mobning på arbejdspladsen. Herudover har du mulighed for hjælp til at forebygge stress og gode råd til at have lavt sygefravær.

Ved arbejdsophør, enten hvis du selv siger op, bliver bortvist eller bliver sagt op, kan Ergoterapeutforeningen hjælpe med at takle ledighed og give dig indsigt i dine rettigheder. Til sidst kan Egoterapeutforeningen hjælpe på vej til et nyt job. Herunder både inspiration til jobsøgning, selve jobsøgningen og lønforhandlinger.

Ergoterapeutforeningen har en række samarbejder landet over. Herunder blandt andet Sundhedskartellet, som er et forhandlingsfællesskab for offentlige arbejdsgivere, FTF, som er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte. Herudover samarbejder Ergoterapeutforeningen med tre internationale fællesskaber; Council for Occupational Therapists of the European Countries, COTEC , World Federation of Occupational Theapists, WFOTog European Network og Occupational Theapy in Higher Education.

🤙 Hvem repræsenterer Ergoterapeutforeningen?

Ergoterapeutforeningen er en fagforening for praktiserende og studerende ergoterapeuter. Medlemmer er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, privatpraktiserende, studerende eller ledige. Medlemmer arbejder på mange forskellige områder. Herunder blandt andet plejecentre, med personer med demens, genoptræningsplaner, sundhedsfremme og forebyggelse, arbejdsrehabilitering og hverdagsrehabilitering. Herudover arbejder ergoterapeuter inden for kræftområdet, i psykiatrien og på sygehuse.

📶 Værd at vide om Ergoterapeutforeningen

Som medlem af ergoterapeutforeningen kan du frit vælge hvorvidt du ønsker at være tilknyttet en a-kasse. Ergoterapeutforeningen er tilknyttet Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, DSA, som er en a-kasse for både ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordmødre, radiografer, bioanalytikere og sygeplejersker. DSA har derfor erfaring inden for det sundhedsfaglige felt. Udover ekspertise på det sundhedsfaglige felt, formidler DSA også jobs via en digital jobsøgemaskine, hvor ledige jobs i netop dit fag, vil blive opslået.

Ergoterapeutforeningen tilbyder yderligere praktikforsikring til ergoterapeutstuderende, gratis erhvervsforsikring til medlemmer af klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter, bistand ved arbejdsskader og forbrugsforeningskort.

Som medlem af Ergoterapeutforeningen har du mulighed for at deltage i en rækker arrangementer, herunder blandt andet temadage, faglige møder, medlemsmøder, årsmøder og generalforsamlinger, organisatoriske møder og møder for ledere. Arrangementerne foregår over alt i landet og er omhandlende alt fra psykiatrien - psykosocial rehabilitering, hjælpemidler til bolig og velfærdsteknologi, håndterapi, forskning, arbejdsliv, neurohabilitering, dysfagi, sundhedsfremme og generel udvikling for ergoterapeuter.

Til toppen