Fagforeninger på Akassefinder.dk

Fængselsforbundet

Fængselsforbundet

📞 Fængselsforbundet

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Fængselsforbundet. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for, og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Fængselsforbundet - hvad er deres historie?

Fængselsforbundet blev stiftet i december 1913 og er dermed lidt over 100 år gammelt. Det kom til verden, da lokale betjentforeninger i Horsens, Nyborg og Vridsløselille ønskede at oprette et fælles forbund, der var landsdækkende. Tidligere havde der kun fandtes lokale foreninger, men som landsdækkende forening havde man bedre forhandlingskraft. Grundlaget for at oprette foreningen var, at betjentene oplevede dårlige lønninger og arbejdede under kummerlige forhold. I begyndelsen af 1900-tallet arbejdede betjentene typisk fra 4.30 om morgenen til 20.45 om aftenen - til en dagsløn på 2,50kr.

Fagforbundet har fire nøglesager, som de kæmper for på medlemmernes vegne:

  • Bedre arbejdsmiljø - At arbejde i denne branche kan være fysisk og psykisk hårdt, og det er derfor heller ikke sikkert, at medlemmerne kan klare et helt arbejdsliv i dette fag. Derfor er det vigtigt at skabe bedre trivsel og tillid mellem medarbejderne, samtidigt med at den enkelte får mere indflydelse.
  • Bedre løn - Hvis det skal være attraktivt at arbejde som uniformeret personale, skal der være en fornuftig løn. Det er fagforbundet meget opmærksom på under forhandlingerne med arbejdsgiverne.
  • Bedre uddannelse - Klienteller ændrer sig løbende, hvilket stiller nye og større krav til de arbejdsopgaver, man møder i løbet af en arbejdsdag. Derfor kæmper fagforbundet også for at styrke de faglige kvalifikationer, så de ansatte kan tackle opgaverne.
  • Bedre pension - Det er vigtigt for forbundet grundet jobbets natur, at man får en god behandling den dag, hvor man trækker sig tilbage. De kæmper for flere seniorordninger, bedre pensionsvilkår og en retfærdig pensionsalder.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Fængselsforbundet?

Fængselsforbundet varetager omkring 3.500 medlemmer (pr. 1. April 2016), der arbejder som det uniformerede personale i Kriminalforsorgen. De organiserer bl.a. fængselsfunktionærer, værkmestre, afdelingsledere, overvagtmestre og arrestforvarere. Deres medlemmer er ansat både i Danmark, Grønland og på Færøerne og arbejder i de forskellige anstalter og arrester rundt omkring. Medlemmerne i Grønland har dog sine egne tjenestemandslove, overenskomster o.l.

Derudover repræsenterer de også fiskerikontrollører i NaturErhvervsstyrelsen. Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening, som organiserer de danske fiskerikontrollører, blev stiftet i januar 2005. I maj samme år kom organisationen under Fængselsforbundets vinger, hvor de arbejder som en selvstændig afdeling for de tilknyttede medlemmer.

🔔 Værd at vide om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet har i alt syv afdelinger. Der er fire områdeafdelinger i Danmark, én for Hovedstaden, én for Sjælland, én for Syddanmark og én for Midt- og Nordjylland. Derudover er der en lederafdeling, afdeling på Grønland og en afdeling, der beskæftiger sig med medlemmer under Fiskeidirektoratet.

Forbundet har ikke egen a-kasse, men har indgået et tæt samarbejde med Min A-kasse, der er kåret som Danmarks bedste a-kasse 3 gange i træk. På denne måde kan de sikre deres medlemmer et billigt kontingent, samtidigt med at a-kassen er bekendt med de gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, som Fængsels-forbundet har forhandlet frem til i overenskomsterne.

Til toppen