Fagforeninger på Akassefinder.dk

FOA-Fag og Arbejde

FOA-Fag og Arbejde

📞 Fag og Arbejde - FOA

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Fag og Arbejde, eller i daglig tale kaldet FOA. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for, og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er FOA - hvad er deres historie?

FOA, som vi kender det i dag, blev stiftet i 2005, men fagforbundets historie går mere end 100 år tilbage i tiden. Allerede tilbage i 1899 bliver Københavns Kommunale Arbejderforbund (KKA) oprettet. De skifter senere i 1920 navn til Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA). I 1992 bliver DKA enige med Husligt Arbejderforbund (HAF) om at fusionere og bringe medlemmerne under samme tag. I 2005 gentager historien sig, og FOA bliver enige med Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) om at foretage en fusion. De beholder navnet FOA, og det er den samme organisation, som lever videre i dag.

Grundet FOAs udvikling og fusioner igennem årene har man valgt at inddele forbundet i fire sektorer på landsplan: Social-Sundhed, Pædagogisk, Kost-Service og Service-Teknik. Langt størstedelen af medlemmerne er ansat i den offentlige sektor - herunder de danske kommuner og regioner. Et lille mindretal er ansat i den private sektor. Fælles for alle medlemmerne er dog, at de leverer service til det offentlige, der skal gøre en forskel for borgerne og det danske samfund. Forbundets slogan er derfor også ’Sammen gør vi forskellen’, hvilket både er et løfte fra FOA til medlemmerne, men også fra medlemmerne og ud til borgerne.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer FOA?

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund, og de har omkring 186.000 medlemmer (pr. 1. April 2016). Alle deres medlemmer har det til fælles, at de yder en offentlig service til borgerne. Medlemmerne er typisk ansat som brandmænd, dagplejere, pædagoger, buschauffører, sygehjælpere, inde hos kommunen eller regionen.

De leverer service til borgerne bl.a. ved at:

passe børn, pleje patienter på hospitaler og plejehjem, slukke brande, hjælpe de ældre og de handicappede, køre busser, gøre rent og lave mad på danske skoler, kaserner og sygehuse, vedligeholde bygninger.

Blandt medlemmerne finder man både elever, erhvervsaktive, pensionister og efterlønsmodtagere, hvoraf størstedelen er ude på arbejdsmarkedet. En stor andel af FOAs samlede antal medlemmer er kvinder, som udgør ca. 86% af det samlede antal medlemmer. De er især repræsenteret i de tre sektorer, Social-Sundhed, Pædagogisk og Kost-Service, hvor mændene dog er talrigt stærkest i sektoren Teknik-Service.

🔔 Værd at vide om FOA

FOA har i alt 39 afdelinger fordelt vidt omkring i hele landet, så næsten uanset hvor du bor, burde der være en lokalafdeling i dit område.

Udover fagforening tilbyder FOA også a-kasse. A-kassen er fagligt afgrænset til lønmodtagere, der arbejder med at levere service til det offentlige - på samme måde som fagforeningen også kun varetager medlemmer med samme baggrund. Hvis du er ledig, giver FOAs a-kasse dig ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvad enten du er faglært eller ufaglært. Det giver medlemmerne mulighed for kompetenceudvikling, imens de søger efter et nyt arbejde.

Hvis du er under uddannelse, tilbyder forbundet desuden, at du kan få nedsat dit kontingent både til a-kassen og fagforeningen. Det kræver dog, at du ansøger om nedsættelsen og kan bekræfte din uddannelsesstatus.

Til toppen