Fagforeninger på Akassefinder.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

📞 Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, også forkortet FDK, er en dansk fag- og interesseorganisation, der kom til verden d. 1. Januar 1991.

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der leder de danske kirkegårde rundt i landet. Deres arbejde består af at fremme erhvervet samt standens anseelse, hvilket de gør igennem afholdelse af faglige kurser, møder samt intern udveksling af erfaringer og information.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes interesser, hvorunder løn-, ansættelses- og pensionsvilkår er blandt de vigtigste forhold at få forhandlet på plads. Hertil har man indgået et samarbejde med forhandlingsorganisationen CO10, som på vegne af foreningen forhandler overenskomst for medlemmerne. Gennem dette samarbejde med CO 10 har FDK forhandlingsret over for alle danske kirkelige myndigheder.

Udover at kæmpe for ordentlige løn-, og ansættelsesforhold til deres medlemmer har organisationen også påtaget sig det ansvar, at medlemmerne bedst muligt skal kunne vedligeholde og sørge for deres gårde. Derfor har man indgået samarbejde med en lang række af leverandører, der kan levere forskellige materialer, maskiner, blomster, belægning og EDB-løsninger m.m.

På denne måde har medlemmerne de bedste forudsætninger for drift og vedligeholdelse, fordi foreningen har fundet og udvalgt pålidelige leverandører til dem.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 200 medlemmer (pr. 1. Juni 2016). Disse medlemmer er alle beskæftigede som kirkegårdsledere i Danmark.

Man kan blive optaget i forbundet som leder af danske bykirkegårde og krematorier. Det er påkrævet, at man har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af en eller flere bykirkegårde eller et eller flere krematorier.

Det er påkrævet, at man har tilknytning til branchen, før man kan ansøge om medlemskab.

Andre ansatte med tilknytning til kirken eller kirkegården har ikke mulighed for at søge om optagelse i forbundet. Kun personer med lederstilling kan blive optaget.

🔔 Værd at vide:

FDK har ikke deres egen uafhængige arbejdsløshedskasse, men siden de er medlem af FTF, har de indgået et samarbejde med dem. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem FTF-a og FDK sikrer, at a-kassen er bedre rustet til at tage sig af medlemmernes individuelle problemstillinger.

Grundet det lave antal af medlemmer har foreningen ikke lokalafdelinger eller lokale kredse, man kan henvende sig til. Man har i stedet et hovedkvarter og et sekretariat, der tager sig af medlemmernes henvendelser.

Foruden de ovenstående fordele arrangeres der også tema-dage, diverse kurser, årsmøder m.m., der skal sikre at kirkegårdene og krematorierne bliver så veldrevne som muligt.

Til toppen