Fagforeninger på Akassefinder.dk

Foreningen Det Kongelige Operakor

Foreningen Det Kongelige Operakor

📞 Foreningen Det Kongelige Operakor

Foreningen Det Kongelige Operakor er et dansk fagforbund, der blev oprettet d. 1. Januar 1991. De hører under paraplyorganisationen FTF.

Forbundet varetager 42 fastansatte fuldtidssangere, der arbejder som Det Kongelige Operakor under Det Kongelige Teater. Medlemsantallet udgør en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Medlemmerne fremfører forskellige typer af operaer, der indgår i operarepertoiret. Typisk er forestillingerne på mange forskellige sprog eksempelvis tysk, fransk, engelsk, italiensk, russisk og tjekkisk. Sangerne i operakoret har tit flere forskellige roller i løbet af de enkelte forestillinger. Forbundet må ej forveksles med Foreningen af Assistenter ved Det Kongelige Operakor, som kun varetager assistenter, der ikke er fastansat hos Det Kongelige Teater. De har heller ikke den samme overenskomst med arbejdsgiverparten.

Foreningens formål er at sikre medlemmernes personlige, professionelle og sociale interesser. De arbejder på at sikre de bedst mulige vilkår for sangerne i deres daglige arbejde. Dette gøres gennem forhandling af overenskomster og aftaler med Det Kongelige Teater.

Forbundet har ikke egen særskilt arbejdsløshedskasse. Som medlem af FTF er det dog oplagt for medlemmerne at tilmelde sig FTF-a grundet det tætte samarbejde.

Til toppen