Fagforeninger på Akassefinder.dk

Frederiksberg Kommunalforening

Frederiksberg Kommunalforening

Nedenstående artikel omhandler Frederiksberg Kommunalforening, FKF. Du kan her blandt andet læse om hvem FKF er, samarbejder, hvem der kan optages i foreningen, og om tilknytning til a-kasse.

📞 Hvem er Frederiksberg Kommunalforening? - FKF

FKF blev etableret i 1908 med det formål, at sikre optimale løn- og ansættelsesvilkår for personer, der er ansat i Frederiksberg kommune. Det er stadig det primære formål i dag.

I 2004 indgik FKF et samarbejde med Gentofte Kommunalforening, GKF og Det Offentlige Beredskabs Landforbund, DOBL, grundet fælles interesser. Den fælles betegnelse for de tre forbund hedder Kommunale Organisationers Samarbejde, KOS.

Frederiksberg kommune har indgået en MED-aftale, som sikrer medlemmerne medindflydelse på arbejdsforhold på arbejdspladsen. Formålet hermed er, at skabe attraktive arbejdspladser, som både har et godt psykisk og fysisk miljø, herunder fokus på udvikling og højt fagligt niveau. Aftalen gælder for ansatte i Frederiksberg Kommune eller ansatte i virksomheder som Frederiksberg Kommune ejer eller har en ejerandel på mere end 50% i og institutioner, som Frederiksberg Kommune har samarbejde om driftsoverenskomst med. MED-organisationen arbejder på tre niveauer; hovedudvalget, som er det højeste nævn inden for samarbejde og arbejdsmiljø, Område-udvalget, som blandt andet har at gøre med godkendelse af referater på møder, orientering fra Hovedudvalget, forberede sager, der skal drøftes, og MED-udvalg eller MED-personalemøder, hvilket er på selve arbejdspladserne. Fælles for alle niveauerne er, at der arbejdes for medindflydelse og medbestemmelse. Dette indebærer blandt andet, at der er pligt til at drøfte og informere om alt, der har med arbejdsmiljøet at gøre, både i forhold til personale, samarbejde og teknologi.

🤙 Hvem repræsenterer Frederiksberg Kommunalforening?

Administrative tjenestemænd og overenskomstansatte i Frederiksberg kommune eller institutioner hvor Frederiksberg kommune er parthavere, kan optages i FKF og dermed være omfattet af FKFs forhandlings- og aftaleret. Det vil sige blandt andet kontorpersonale, IT-personale, jobkonsulenter arbejdsmarkedskonsulenter, tandklinikassistenter og kontorelever, der er ansat i Frederiksberg kommune. Alle pensionerede inde for det område, kan også optages i foreningen. For at blive optaget i FKF, skal du have en arbejdstid på mere en otte timer ugentligt og ansættelsesperioden skal være over et år.

Opstår der konflikter på arbejdspladsen, er det i FKFs interesse at afhjælpe disse. Ydermere vil FKF være behjælpelige i spørgsmål vedrørende eksempelvis orlov, arbejdsmarkedsbidrag, arbejdstider, bibeskæftigelse, efterløn, ferie, fleksjob, fritstillede, hjemsendte, kurser i arbejdstiden og meget mere. Råd og vejledning til håndtering af konflikt samt retningslinjer under konflikter, er sat af Forhandlingsfællesskabet.

📶 Værd at vide

Medlemmer af FKF kan få a-kasse hos FTF-A og opnå ekstra økonomisk sikkerhed i tilfælde af ledighed. Herudover har medlemmer af FTF-A mulighed for personlig rådgivning og vejledning i forbindelse med jobsøgning og eventuelt karriereskifte. FTF-A garanterer sparring på CV og jobansøgninger inden for et døgn i åbningstiden. Herudover kan medlemmer forsikre sig ekstra ved lønsikring.

Medlemmer af FKF får en række forskellige tilbud herunder blandt andet mulighed for en helbredsforsikring gennem PFA, som blandt andet dækker undersøgelser og behandlinger ved speciallæger, privatklinikker og privathospitaler. Herudover dækker forsikringen diætist, psykiater, genoptræning, medicin, kiropraktor og fysioterapeut, og børn er automatisk dækket. Herudover har medlemmer mulighed for en række andre forsikringer gennem Tjenestemændenes Forsikring. Her kan der blandt andet tegnes ulykkesforsikring, bilforsikring, familieforsikring, rejseforsikring og villaforsikring, og flere. Ønsker du videreuddannelse, kan du søge om midler gennem Den Kommunale Kompetencefond, og på den måde få mulighed for at udvikle dine kompetencer i arbejdslivet. Ydermere kan du som medlem af FKF få et forbrugsforeningskort, som er Danmarks største indkøbsforening. Her kan du opnå rabatter på en lang række butikker, ferier, transport og meget mere.

Til toppen