Fagforeninger på Akassefinder.dk

Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening

📞 Frie Skolers Lærerforening

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Frie Skolers Lærerforening der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Frie Skolers Lærerforening, også forkortet FSL, er et dansk fagforbund, der kom til verden 14. Marts 2006. De varetager interesser på vegne af lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler. Almindelige folkeskolelærere, gymnasielærere og andre typer af lærere og lektorer er typisk medlemmer hos andre forbund.

Forbundet er et resultat af en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening. Før fusionen varetog de to organisationer hver deres gruppe af lærere individuelt, henholdsvis lærere ansat hos efterskoler og lærere ansat hos frie grundskoler.

Formålet med at samle de to forbund i ét er at styrke organisationen, når de forhandler løn-, ansættelses,- og pensionsvilkår med de forskellige arbejdsgivere på vegne af medlemmerne. Selvom forbundet er blevet lagt sammen, forhandler de stadig to separate overenskomster, men sammenlægningen stiller dem stærkere i forhandlingsforløbet, hvilket ultimativt sikrer medlemmerne endnu bedre rettigheder og vilkår.

Den vigtigste opgave er naturligvis at stille medlemmerne bedst muligt, men forbundet er også opmærksom på, at deres arbejde har indflydelse på undervisningsmiljøet for et stort antal børn og unge. Blandt deres vigtigste kerneværdier er loyalitet mod de enkelte skolers værdier samt elevernes velfærd. Det er ikke kun vigtigt at sikre medlemmerne, men også at sørge for eleverne får de bedste forudsætninger og muligheder i deres uddannelsesforløb.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Frie Skolers Lærerforening har omkring 9.000 medlemmer (pr. 1. juni 2016). Medlemmerne er ansat hos de ca. 500 frie grundskoler samt de 250 efterskoler, vi har fordelt rundt i landet. Der er tale om både lærere og børnehaveklasseledere hos de forskellige institutioner. Før man kan blive medlem, er det påkrævet, at man har den fornødne baggrund. Man skal enten være uddannet, ansat eller pensioneret som lærer, før det er muligt at være medlem hos FSL.

🔔 Værd at vide:

Frie Skolers Lærerforening har ikke deres egen selvstændige arbejdsløshedskasse. Derimod har de et samarbejde med Lærernes A-kasse, der også varetager almindelige folkeskolelærere. A-kassen er fagligt afgrænset og optager kun medlemmer med tilknytning til lærerfaget i en eller anden henseende. Én af fordelene ved at vælge Lærernes A-kasse er fri bevægelighed mellem skoler. Bliver du ansat på en fri grundskole eller en efterskole, men kommer fra eksempelvis folkeskolen, behøver du ikke skifte a-kasse, men beholder din anciennitet på den nye skole.

Foreningen er opdelt i 8 individuelle kredse, der er spredt geografisk rundt i hele landet, således der er en lokalafdeling, man som medlem kan henvende sig til efter behov. Der er fire kredse i Jylland, én på Fyn samt fire på Sjælland, hvoraf én af kredsene tilhører hovedstadsområdet.

Til toppen