Fagforeninger på Akassefinder.dk

Gentofte Kommunalforening

Gentofte Kommunalforening

📞 Hvem er Gentofte Kommunalforening - GKF, og deres samarbejdspartnere?

GFK blev stiftet i 1906 og har siden fungeret som fagforening primært for ansatte i Gentofte kommune. Formålet med foreningen er, at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. Herudover styrker foreningen medlemmers arbejdspladser ved at afholde møder og sammenkomster.

Foreningen har en lang række samarbejdspartnere, som sikrer medlemmers personlige og fælles interesser. Under samarbejdspartnere kan nævnes Kommunale Organisationers Samarbejde, KOS, som er en hovedorganisation for fem organisationer; Frederiksberg Kommunalforening, Det Kommunale Beredskabspersonlaes Landsorganisation, Københavns Kommunale Maskinmestreforening, Københavns Kommunes Embedsmandsforening og Gentofte Kommunalforening.

KOS varetager opgaver, som er fælles for de kommunale foreninger, herunder eksempelvis forhandlinger, pension, samarbejde med FTF og FTF-A, og andre initiativer, som foreningerne har til fælles. Grunden til samarbejdet er den simple logik, at de enkelte foreninger kan opnå mere indflydelse, hvis de står sammen.

Herudover samarbejder GKF med Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF, som er en hovedorganisation for både offentligt og privat ansatte, der yderligere samarbejder med over hundrede forskellige fagforeninger og forbund. FTFs hovedformål er, at forbedre arbejdslivet og udvikle et bedre velfærdsamfund i Danmark. GKF samarbejder yderligere med FTF-K, som er et kommunalt forhandlingsfælleskab under FTF. Udover det, samarbejder GKF med Forhandlingskartellet. Forhandlingskartellet er et samarbejde mellem elleve organisationer. Forhandlingsfællesskabet er endnu en samarbejdspartner, som repræsenterer ansatte i kommuner og amter. Til sidst har GKF indgået samarbejde med Nordisk Tjenestemands Råd, forkortet til NTR. NTR er et fællesskab af tolv fagforbund for offentligt ansatte i Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne og Danmark.

🤙 Gentofte Kommunalforenings medlemmer

Foreningen er for privat og offentligt ansatte i Gentofte Kommune. Som medlem af GKF kan du altid få gode råd til arbejdsrelaterede spørgsmål såsom hvis du bliver syg i længere tid, bliver gravid, har brug for orlov, ønsker at gå på pension eller andet, som du er i tvivl om. GFK går ind for fællesskab, hvilket også er grunden til, at der tilbydes pensionist hygge, hvor tidligere kolleger inviteres til kaffe og kage, underholdning, middag om vin en gang årligt.

📶 Værd at vide

Som medlem af GKF har du mulighed for at være medlem af Forbrugsforeningen, som er en indkøbsforening med over 4000 butikker.

Er du elev, har du mulighed for at tilmelde dig elevklubben og få indflydelse og være med til at udvikle forholdene som elev, og indsigt i retningslinjer og regler, som er gode at kende til som elev.

Medlemmer af GKF har mulighed for at tegne forsikringer gennem Tjenestemændenes Forsikring, som er en selvstændig enhed i Tryg. Med en forsikring gennem Tjenestemændenes Forsikring, er du altid garanteret støtte, hvis uheldet er ude.

Som medlem af GKF er du automatisk dækket basisforsikring hos PFA Pension, som du frivilligt kan vælge forhøje din forsikringsdækning og opsparing. PFAs mål er, at skabe mest mulig værdi for kunder, og er desuden en kundeejet virksomhed, som derfor gør den populær blandt kommercielle pensionsselskaber. Ydermere tilbyder GKF alle medlemmer helbredsforsikring forsikring gennem PFA. Forsikringen dækker behandlinger på privatklinikker og privathospitaler, og gælder også børn under 18 år.

Til toppen