Fagforeninger på Akassefinder.dk

Hærens Konstabel- og Korporalforening - HKKF

Hærens Konstabel- og Korporalforening - HKKF

📞 Hærens Konstabel- og Korporalforening - HKKF

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Hærens Konstabel- og Korporalforening - hvad er deres historie?

Hærens Konstabel- og Korporalforening blev stiftet i 1959. Som med mange andre forbund var formålet med oprettelsen, at de ville samle og organisere faggruppen og sikre deres arbejdsrammer- og vilkår.

Året efter stiftelsen, i 1960, erstattede HKKF den eksisterende math-ordning med et nyt tiltag kaldet Konstabelordningen. En math var tidligere en kontraktansat menig eller specialuddannet soldat, men denne betegnelse blev afløst af Konstabelordningen.

I 1962 fik foreningen indført, at kvinder på papiret kunne tegne en kontrakt. Dette blev dog først i praksis en realitet omkring begyndelsen af 1970’erne. I 1987 lykkedes det forbundet at få selvstændig aftale- og forhandlingsret. Det betyder således, at løn- og arbejdsvilkår bliver fastlagt gennem overenskomstforhandlinger i mellem forbundet og Forsvarsministeriet. Oprindeligt var forvundet tilknyttet Centralforeningen for Stampersonel, men har siden 1984 været et selvstændigt forbund, der kom under LOs vinger i 1986. Foruden mærkesager som løn, pension og arbejdsforhold har forbundet også nogle mærkesager, de lægger vægt på at tilbyde medlemmerne. HKKF arbejder hårdt på at sikre bedre vilkår og støtteforanstaltninger i forbindelse med international tjeneste og udstationering ved krig eller lignende. Derudover arbejder de også hårdt på at sikre en veteranpolitik, der gavner medlemmerne, når de engang vender hjem fra udsendelse - både på kort sigt og længere ude i fremtiden.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Hærens Konstabel- og Korporalforening?

Hærens Konstabel- og Korporalforening organiserer ca. 4.000 medlemmer (pr. 1. April 2016), der alle er ansat på en professionel kontrakt i den danske hær. Deres medlemmer har forskellige funktioner i hæren, og de varetager alt lige fra professionelle konstabler til korporaler, konstabelelever, værnepligtige i hæren (herunder elever på Hærens Reaktionsuddannelse eller Hærens Basis Uddannelse)

🔔 Værd at vide om Hærens Konstabel- og Korporalforening:

I 1990 oprettede HKKF sin egen a-kasse udelukkende for medlemmer med en militær baggrund i hæren. Grundet det relative lave medlemstal valgte man dog, at lade foreningen blive en underafdeling til 3Fs a-kasse. Selvom a-kassen hører under 3F er det stadig en selvstændig a-kasse, som udelukkende beskæftiger sig med HKKFs medlemmer og ikke resten af 3F. A-kassen er landsdækkende, og det er frivilligt, hvorvidt man ønsker at være medlem af fagforbundet, a-kassen eller begge dele.

Det er især vigtigt at være medlem af a-kassen, hvis du starter på Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og bagefter bliver sendt i international tjeneste. Hvis ikke kan du risikere at stå uden indtægt, når du kommer hjem fra en mission i udlandet.

HKKF har to forskellige hovedkontorer: Fagforbundet har hovedsæde i København, imens a-kassen har sit hovedsæde i Silkeborg. Foreningen opererer ikke med lokale afdelinger, hvor man kan henvende sig, men i højere grad af tillidsvalgte, repræsentanter, medarbejdere samt de to kontorer, som man kan blive stillet i kontakt med. Udover hjælp i arbejdsrelaterede situationer, tilbyder fagforbundet også ekstra medlemsfordele bl.a. billig forsikring.

Til toppen