Fagforeninger på Akassefinder.dk

Handelsskolernes Lærerforening

Handelsskolernes Lærerforening

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Handelsskolernes Lærerforening, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Handelsskolernes Lærerforening, også forkotet HL, er en dansk fagforening, der blev etableret d. 29. Marts 1967. De organiserer medlemmer, der har tilknytning til danske handelsskoler, og varetager deres interesser. Foreningen er kun for handelsskoler, hvorfor ansatte hos de almene gymnasier, i folkeskolerne, ved frie grundskoler og efterskoler samt på universiteterne typisk er medlemmer hos andre forbund.

Foreningens formål er at sørge for medlemmerne får de bedst mulige løn,- ansættelses,- og pensionsvilkår, samtidigt med de ønsker at fremme pædagogiske, faglige og tjenstlige interesser. Tidligere hørte forbundet under Statstjenestemændenes Centralorganisation (CO II), som i dag hedder Centralorganisation af 2010 (CO10). CO10 fungerer som forhandlingsforening for en række af forbund, herunder HL, som de forhandler overenskomster på vegne af. De er samtidigt tilknyttet Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der også har en rolle i forhandlingerne.

Foruden at sikre medlemmerne gode vilkår, har HL også visioner for, hvad de ønsker at opnå som organisation på samfundsplan. HL’s vision er bl.a.:

  • At Danmark har verdens bedste uddannelser inden for det merkantile område
  • At uddannelserne rummer de dygtigste og mest engagerede elever
  • At uddannelserne rummer de dygtigste og mest engagerede medarbejdere
  • At uddannelserne er et naturligt valg for elever med ambitioner
  • At uddannelserne er et naturligt valg af arbejdsplads for medarbejdere med ambitioner
  • At uddannelserne giver karrieremuligheder for alle elever, som vil
  • At uddannelserne giver karrieremuligheder for alle lærere, som vil

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Handelsskolernes Lærerforening har ca. 1.700 medlemmer (pr. 1. Juni 2016). Medlemmerne er ansat på de merkantile uddannelser, vi har i Danmark, herunder eud, eux, hg, hhx, erhvervsakademierne samt kursusafdelinger. Der er både tale om lærere og ledere ansat på tjenestemandslignende vilkår. Derudover varetages også timelærere, som ikke er fastansat, men i realiteten blot arbejder på deltid. Ansættelse som timelærer er meget almindeligt på de fleste uddannelser og skoler, men HL varetager kun de timelærere, som har ansættelse på de merkantile institutioner nævnt ovenfor.

📶 Værd at vide:

HL har ikke sin egen selvstændige arbejdsløshedskasse, som de kan tilbyde medlemmerne. Som medlem af FTF anbefaler HL i stedet for deres medlemmer, at de benytter sig af deres a-kasse. FTF-a er en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem de to foreninger sikrer, at a-kassen har et dybere kendskab denne branche, hvorfor de kan tilbyde målrettet service og rådgivning til medlemmerne og deres individuelle sager.

Foreningen har ikke en lang række af lokalafdelinger, men er i stedet repræsenteret på de enkelte skoler rundt omkring. De fleste skoler vil enten have en tillidsrepræsentant eller en fra ledersektionen tilgængelig på deres uddannelsessted, som der kan rettes kontakt til.

Til toppen