Fagforeninger på Akassefinder.dk

Jordmoderforeningen

Jordmoderforeningen

Denne artikel giver indsigt i Jordmoderforeningens historie, krav for optagelse samt mulighed for tilknytning til andre organisationer og fordele ved at være medlem af foreningen.

📞 Jordmoderforeningen - historie og formål

Jordmoderforeningen blev etableret 1902 under navnet Den Almindelige Danske Jordmoderforening, DADJ. I 2004 ændrede foreningen navn til Jordmoderforeningen, som i dag stadig er foreningen navn.

Jordmoderforeningen er en fagforening for jordmødre og jordmoderstuderende. Formålet med foreningen er at repræsentere jordmødre landet over, herunder udvikling i professionen samt varetage jordmødre og jordmoderstuderendes sager i henhold til medlemmernes arbejdspladser.

Foreningen dækker hele landet, der er lokale kredse i Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark. Herudover har Jordmoderforeningen en lederkreds, som er henvendt til ledere inden for faget.

🤙 Hvem repræsenterer Jordmoderforeningen?

Jordmoderforeningen er en fagligt afgrænset fagforening, hvilket vil sige, at kun jordmødre og jordmoderstuderende optages. For at kunne arbejde som jordmoder, kræves en autorisation, som kan fås af de sundhedsmyndighederne. Det kræver dog en bestået jordmoderuddannelse i Danmark. Både autoriterede jordmødre og jordmoderstuderende kan optages som aktive medlemmer i foreningen. Pensionerede jordmødre, jordmødre med arbejdsplads i udlandet og jordmødre som har skiftet karriere, men hvor baggrunden som jordmoder, er en forudsætning for ansættelsen, samt jordmødre, der er gået på efterløn, kan optages som passive medlemmer i foreningen.

📶 Værd at vide om Jordmoderforeningen

Jordmoderforeningen er tilknyttet DSA, Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, hvilket vil sige, at medlemmer i Jordmoderforeningen, kan få a-kasse gennem DSA. DSA blev stiftet i 1980 og har siden fungeret som a-kasse i sundhedssektoren. Både beskæftigede, ledige og efterlønsmodtagere kan blive optaget i a-kassen. Udover jordmødre er medlemmerne i DSA bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer eller sygeplejersker. Medlemskab i DSA og Jordmoderforeningen er uafhængige, hvilket vil sige, at medlemmer ikke nødvendigvis skal være medlem begge steder, men frit kan vælge kun at være medlem i fagforeningen.

Jordmoderforeningen har et samarbejde med Sundhedskartellet, som er en forhandlingsorganisation for beskæftigede inden for sundheds- og socialområdet. Sundhedskartellet har eksistereret siden 1997, og formålet med organisationen er, at forhandle de faglige organisationers indflydelse således den bliver størst mulig. Udover Jordmoderforeningen samarbejder Sundhedskartellet med Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejeforening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Radiograf Rådet, Kost og Ernæringsrådet samt Danske Fodterapeuter. Alle medlemsorganisationer er således inden for sundhedssektoren, hvilket tilsammen styrker organisationen og sikrer stor indflydelse i samfundet.

Jordmoderforeningens sigte er, at sikre medlemmer faglig udvikling i faget og at sikre bedst mulige arbejdsvilkår. Herunder sparring, såfremt et medlem overvejer videre -eller efteruddannelse. Videreuddannelse eller forskning på feltet, kan der søges midler til via jordmoderforeningens hjemmeside (www.jordmoderforeningen.dk).

Førsteprioriteten for Jordmoderforeningen er, at forsøge at sikre alle jordmødre arbejdsmuligheder. Derfor presser Jordmoderforeningen på over for potentielle arbejdsgivere centralt i de forskellige regioner. Udover at sikre jobs, forhandler Jordmoderforeningen overenskomster og andre aftaler med det offentlige sundhedsvæsen. Desuden kan medlemmer altid opnå viden og indsigt i vilkår og rettigheder på nye arbejdspladser, også på arbejdspladser som ikke har overenskomster. Herudover arbejder Jordmoderforeningens for, at forbedre privatpraktiserendes vilkår. Jordmoderforeningen sikrer yderligere bedst mulige vilkår for studerende, herunder udvikling af uddannelsen. Studerende får blandt andet får tilbudt gratis ansvarsforsikring, som både dækker i praktikophold i Danmark og i udlandet.

Til toppen