Fagforeninger på Akassefinder.dk

Kirkekultur.nu

Kirkekultur.nu

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Kirkekultur.nu, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Kirkekultur.nu, også kendt som Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark, er et dansk fagforbund, der blev kom til verden d. 2. November 1991.

Foreningen blev etableret med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der har tilknytning til de danske sogne rundt i landet. Før organisationens oprettelse var der kun ganske få ansatte hos de danske sogne. Deres løn blev finansieret igennem donationer og indsamlinger til de enkelte sogne. Det betød, at man ikke var ansat i særlig lang tid af gangen, eller man arbejdede frivilligt. I 1989 indførte den daværende kirkeminister Torben Rechendorff, at de danske sognemedhjælpere kunne aflønnes via kirkeskatten. Derefter kom der flere og flere sognemedhjælpere, og man fandt det nødvendigt med en fagforening, der kunne repræsentere denne faggruppe.

Organisationen kæmper til daglig for at sikre medlemmernes interesser, hvorunder løn-, ansættelses- og pensionsvilkår er blandt de vigtigste forhold at få forhandlet på plads. Det gør de sammen med forhandlingsorganisationen CO10, der hjælper med at forhandle overenskomst med arbejdsgiverparten (Kirkeministeriet og menighedsrådene) på medlemmernes vegne.

Udover at kæmpe for ordentlige løn-, og ansættelsesforhold til deres medlemmer har organisationen også nogle kerneværdier, som de ønsker at fremme på vegne af branchen, medlemmerne og for deres medlemmer:

  • At enhver kirke- og kulturmedarbejder oplever, at hans/hendes faglighed respekteres og værdsættes
  • At kirke- og kulturmedarbejderen trives i sin ansættelse og gennem sit engagement formår at sprede begejstring og interesse for Folkekirken
  • Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 240 medlemmer (pr. 1. Januar 2016). Disse medlemmer er alle beskæftiget i de danske sogne og hos de danske folkekirker. De arbejder med forskellige funktioner, hvilket kan variere fra sogn til sogn, hvad det indebærer. Typisk kan det være at hjælpe til forskellige opgaver, når der er konfirmationsforberedelse. Det kan også være at støtte ensomme ældre, der kommer i sognet, og som ønsker nogen at tale med.

Det er påkrævet, at man er ansat som sognemedhjælper hos en af de danske folkekirker eller sogne, før man kan blive optaget som medlem.

🤙 Værd at vide:

Kirkekultur.nu har ikke sin egen selvstændige arbejdsløshedskasse, som de kan tilbyde medlemmerne. Som medlem af FTF anbefaler de i stedet for deres medlemmer, at de benytter sig af deres a-kasse. FTF-a er en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem de to foreninger sikrer, at a-kassen har et dybere kendskab til denne branche, hvorfor de kan tilbyde målrettet service og rådgivning til medlemmerne og deres individuelle sager. FTF varetager også andre kirkeorganisationer i Danmark.

Antallet af medlemmer i fagforeningen er relativt småt, og derfor har man heller ikke oprettet lokale kredse rundt i landet. De vigtigste informationer (bekendtgørelser, cirkulærer og lovstof) kan findes på deres hjemmeside. Hvis et medlem ønsker individuel hjælp må de tage kontakt til sekretariatet eller til en af deres mange tillidsrepræsentanter.

Til toppen