Fagforeninger på Akassefinder.dk

Kost og Ernæringsforbundet

Kost og Ernæringsforbundet

Denne artikel har til hensigt at give grundlæggende informationer om forbundet for kost- og ernæringsansatte. Artiklen indeholder i øvrigt information om forbundets mål og samarbejdspartnere, samt formålet med disse.

📞 Hvem er Kost og Ernæringsforbundet

Kost og Ernæringsforbundet er både fagforening og interesseorganisation for kost,- ernæring-, og sundhedsfaglige, der primært arbejder for at vejlede og rådgive medlemmerne om alt fra ansættelse, uddannelse, selve det sundhedsfaglige fag til synliggørelse af medlemmernes arbejde i samfundet. Ydermere arbejder foreningen for bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Dette gøres blandt andet gennem udvikling af ny viden og værktøjer til at øge arbejdsglæden. Grunden til, at Kost og Ernæringsforbundet i høj grad fokuserer på at øge arbejdsglæden for de enkelte ansatte på arbejdspladsen er, at alle er udsat for forskellige udfordringer dagligt - både af fysisk, mental og kemisk grad. Disse udfordringer kan påvirke helbredet og arbejdsevne. Når der oven i dette foregår politiske og økonomiske ændringer, og der ikke bliver taget højde for forebyggelse af sygdomme mv., er der større risiko for arbejdsskader og dermed arbejdsløshed og mangel på arbejdsglæde. Kost og Ernæringsforbundets arbejder derfor på, at skabe optimale rammer for medlemmerne. Dette gøres blandt andet via samarbejde med andre organisationer, blandt andet gennem FTF, som er en hovedorganisation , hvis formål primært er, at være en faglig politisk hovedorganisation for andre organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer. Herudover samarbejder Kost og Ernæringsforbundet med Sundhedskartellet, som er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for personer, der arbejder i social- og sundhedssektoren, og Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed, som hovedsaligt udarbejder information, temamøder og uddannelse til arbejdspladserne.

Samarbejdet med de forskellige organisationer understøttes af arbejdsmiljøloven, men eftersom der ikke er garanti for, at denne bliver overholdt, er egen indsats også en vigtig faktor for godt arbejdsmiljø. Medlemmer spiller derfor en væsentlig rolle for at forbedre arbejdsvilkårene på arbejdspladserne idet det er dem, der kan identificere hvor problemerne er, og hvilke løsninger der virker i praksis.

🤙 Medlemmerne

Medlemmerne i Kost og Ernæringsforbundet arbejde alle med sundhed på den ene eller anden måde; sundhedsfremme, forebyggelse, ledelse mv.

I og med foreningen har medlemmer med forskellige uddannelser og opgaver i deres arbejde, er der opbygget et stærkt professionelt fællesskab, som bygger på fælles værdier, erfaringer og faglige normer.

📶 Værd at vide om Kost og Ernæringsforbundet

Kost og Ernæringsforbundet bygger som nævnt på blandt andet fællesskab. Derfor findes der en række forskellige netværk, som medlemmerne kan benytte sig af. Her kan medlemmerne sparre omkring faglige problemstillinger, dele erfaringer eller bekymringer med andre, som har samme faglige baggrund. Der er blandt andet netværk for kostkonsulenter på hospitalerne, netværk for kommunale ’kostkonsulenter’, regionale netværk, netværk for ansatte i daginstitutioner, ledernetværk, facebooknetværk, og netværk for kliniske diætister. Ved hver af de forskellige netværk er der arrangementer, møder, workshops mv. rundt i landet.

Medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet har mulighed for at melde sig ind i FTF-A. Medlemmer i FTF-A får blandt andet økonomisk tryghed i form af dagpenge, hvis ledigheden skulle opstå, rådgivning og vejledning om jobsøgning og karriereskifte og feedback på CV og ansøgninger. Det vil sige, at medlemmer i FTF-A guides trygt gennem eventuel arbejdsløshed og får bred indsigt i, hvilke muligheder der findes.

Til toppen