Fagforeninger på Akassefinder.dk

Kriminalforsorgsforeningen

Kriminalforsorgsforeningen

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Kriminalforsorgsforeningen, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Kriminalforsorgsforeningen, også forkortet KFF, er et dansk fagforbund, der blev etableret d. 18. September 1917. Foreningen har op igennem 1900-tallet skiftet navn en håndfuld gange, hvor de ved oprettelsen i 1917 hed Foreningen af Tjenestemænd i de tre første lønningsklasser ved straffeanstalterne. I de efterfølgende årtier skifter de løbende navn for til sidst i 1974 at hedde Kriminalforsorgsforeningen, som også er organisationens nuværende navn. Navneændringerne skyldes, at andre organisationer løbende har til- og frasluttet sig KFF.

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den gruppe af civilt ansatte, der arbejder for Kriminalforsorgen herunder eksempelvis lærere og pædagoger.

De kæmper til daglig for at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske, kriminalpolitiske og samarbejdsmæssige interesser. Dette gør de i samarbejde med forhandlingsorganisationen CO10, der hjælper dem med at forhandle overenskomster på vegne af medlemmerne.

Udover at forhandle løn og andre vilkår for medlemmerne, er organisationen meget aktiv i den politiske debat omkring deres fagområde. De fokuserer især på deres medlemmers velbefindende samt retspolitiske områder som de indsattes forhold og rehabilitering.

Det gør de bl.a. igennem samarbejde med en række interesseorganisationer inden for Kriminalforsorgens område herunder:

  • Administrationsforeningen
  • FFJ Foreningen af Forsorgsmedarbejdere under Justitsministeriet
  • Fængselslærerforeningen af 1952
  • Fællesrådet

Sammen med disse foreninger sætter de det civile område på dagsordenen, og udveksler faglige interesser og erfaringer.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 280 medlemmer (pr. 1. Januar 2016). Disse medlemmer er alle beskæftigede inden for Kriminalforsorgen som civilt ansatte. Det er typisk lærere eller pædagoger hos Kriminalforsorgen, der dækkes.

Før man kan blive medlem af foreningen, kræves det, at man er ansat hos Kriminalforsorgens personkreds i en stilling, der er omfattet af KFF og CO10s forhandlingsret. Ansatte på time- eller kvotalønsbasis optages på lige vilkår. Medlemmer, der går på pension, kan fortsat bevare deres medlemskab mod en årlig kontingensopkrævning. På samme måde kan medlemmer, der går ledige, også fortsat være medlem af både hoved- og lokalforeningen mod et reduceret kontingensbeløb.

📶 Værd at vide:

KFF har ikke deres egen uafhængige arbejdsløshedskasse, men siden de er medlem af FTF, har de indgået et samarbejde med dem. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem FTF-a og KFF sikrer, at a-kassen er bedre rustet til at tage sig af medlemmernes individuelle problemstillinger.

Foreningen er opdelt i 18 forskellige lokalforeninger spredt rundt omkring i landet. De er fordelt ud på mange af de arrester, statsfængsler og anstalte vi har i landet. Der er dog også afdelinger hos Kriminalforsorgens hovedkvarter og ved deres uddannelsescenter.

Til toppen