Fagforeninger på Akassefinder.dk

LandsdelsorkesterMusikernes Fællesråd - LMF

LandsdelsorkesterMusikernes Fællesråd - LMF

Følgende artikel indeholder nyttige informationer om LandsdelsorkesterMusikernes Fællesråd. Du kan blandt andet få viden om hvad foreningen står for, hvem og hvad de forhandler for, samt hvilke organisationer foreningen samarbejder med og hvad formålet med dette er.

📞 Hvem er LMF?

LMF er fagforening for musikere i landsorkestre i Danmark. LMF forhandler overenskomster og andre faglige forhandlinger for medlemmerne. Herudover har LMF til formål, at formidle, udvikle og profilere den symfoniske musik i Danmark samt sikre mulighed for efteruddannelse af både tillidsrepræsentanter og musikere.

Der er fem landsorkestre i Danmark, som LMF repræsenterer; Odense Symfoniorkester, Copenhagen Phil, Sønderjyllands Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester og Århus Symfoniorkester.

Foreningen blev etableret i 1986 og har siden forhandlet og behandlet medlemmers arbejdsmæssige interesser samt øge myndigheder og musikorganisationers fokus på medlemmerne. Forhandlingerne indebærer primært fælles overenskomster for musikere, assistenter og teknikere som er ansat ved landsorkestrene.

🤙 Hvem repræsenterer LMF?

Som nævnt repræsenterer LMF de fem symfoniorkestre i Danmark.

Odense Symfoniorkester blev grundlagt i 1946, men har rødder tilbage til 1800-tallet. Musikken er alt fra baroktiden til nutidigt musik. Orkestret turnéer mange steder i verden, blandt andet USA, Kina, Tyskland, Holland, Belgien og Spanien.

Copenhagen Phil er et meget alsidigt orkester, hvor der spilles både klassisk musik, udføres flash mobs og afholdes koncerter for hele familien. Orkestret afholder koncerter på hele Sjælland.

Sønderjyllands Symfoniorkester blev etableret som landsdelsorkester i 1963, og kunne i 2013 holde 50 års jubilæum. Orkestret holder seks gange årligt pro-musica koncerter, som giver musikerne mulighed for at spille kammermusik og øge solistiske styrker. Der er gratis adgang for alle. Herudover afholdes der koncerter i hele Sønderjylland og dele af Tyskland.

Aalborg Symfoniorkester afholder både symfoniske koncerter, koncerter for hele familien, koncerter primært henvendt til unge, operaer og balletter. Aalborg Symfoniorkester har blandt andet afholdt koncerter i Tyskland, Frankrig, Schweiz, Norge og Sverige.

Århus Symfoniorkester havde i 2010 75 års jubilæum. Orkestret er meget alsidigt og afholder både koncerter, indspiller cd’er og turnéer. Herudover samarbejder Århus Symfoniorkester med blandt andet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, amatørkor, gymnasiekort og Det Jyske Musikkonservatorium flere gange årligt.

📶 Værd at vide om LMF

LMF samarbejder med blandt andet FTF, som er hovedorganisation for en række faglige organisationer. FTFs sigte er, at have størst mulig indflydelse både lokalt, nationalt og internationalt. Dette gøres primært ved at foretage nye tiltag og dokumentere velbegrundede løsninger til problemstillinger. Målet er, at fordelene både skal til for medlemmernes og samfundets skyld. Organisationen fungerer således som politisk talerør for medlemsorganisationerne til offentligheden. Medlemmer i LMF har også mulighed for tilknytning til FTFs a-kasse, FTF-A. Med medlemskab i FTF-A får medlemmer stillet økonomisk sikkerhed, såfremt de skulle blive arbejdsløse. Ydermere har medlemmer mulighed for at tegne en lønsikring, som giver ekstra stor økonomisk sikkerhed, hvis dagpenge ikke rækker. Udover økonomiske fordele, bliver medlemmer også vejledt og rådgivet i alt fra jobsøgning, at skrive ansøgninger, at skrive CV, et større fagligt netværk, og meget mere.

Sidst men ikke mindst, samarbejder LMF med LandsdelsOrkesterForeningen, LOF, som yderligere er repræsenteret i ’PEARLE’ - Performing Arts Employers Associations League Europe, som den europæiske arbejdsgiverorganisation for teatre, orkestre og dans. Herudover er LOF repræsenteret i IAOA - The International Alliance of Orchestra Associations og Nordiske Orkesterchefkonferencer.

Disse samarbejder har til formål, at sikre større faglighed og større netværk for medlemmerne.

Til toppen