Fagforeninger på Akassefinder.dk

Malerforbundet

Malerforbundet

📞 Malerforbundet

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Malerforbundet. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Malerforbundet- hvad er deres historie?

Malerforbundet er et fagforbund stiftet tilbage i 1890 hvilket gør dem til et af de ældste forbund i Danmark. De varetager interesser på vegne af de lønmodtagere, der er beskæftiget inden for malerfaget. Foreningen hører under LO.

De forhandler overenskomster på vegne af de forskellige arbejdsgrupper inden for malerfaget og kæmper dagligt for at forbedre arbejdsvilkår og -rammer. Som medlem er du sikret gode forhold, når det kommer til opsigelsesvarsel, kørepenge, arbejdstidens placering, løn- og arbejdsforhold, udearbejdetillæg samt mulighed for videre- og efteruddannelse, hvis det ønskes.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Malerforbundet?

Malerforbundet organiserer omkring 12.500 medlemmer fordelt ud i Danmark. Medlemmerne er lønmodtagere, der er beskæftiget med malerfagets arbejdsområde i en eller anden kapacitet. En stor andel af medlemmerne er beskæftigede som bygningsmalere, der hører under bygge- og anlægssektoren. Foruden denne gruppe er der også en stor andel, der er beskæftiget som vognmalere og skilteteknikere. Derudover er en mindre gruppe af medlemmer ansat på specialområder som bygningsrestaurering, dekorationsmaling, lakteknik m.fl.

Ud af de i alt 12.500 medlemmer er ca. 3.500 medlemmer kvinder, hvilket er en stor andel taget i betragtning af, at forbundet er en håndværkerorganisation.

Foruden at organisere de medlemmer, som allerede er i beskæftigelse, varetager forbundet samtidigt medlemmer, der er i gang med en maleruddannelse. Kravet for at blive medlem hos forbundet er en faglig relevant baggrund - enten hvor du er beskæftiget inden for malerfaget eller er i gang med en uddannelse inden for malerfaget.

🔔 Værd at vide om Malerforbundet:

Malerforbundet har i alt seks store afdelinger, der er fordelt rundt i hele landet. Hovedkontoret er placeret i København. De seks afdelinger har i alt 22 lokalkontorer under sig, som står for den daglige kommunikation, der finder sted mellem medlemmerne og forbundet.

Forbundet har også tilknytning til en række af specialister, der er eksperter i at vurdere arbejdsskader og -ulykker i enkeltsager, hvor det kan være nødvendigt.

Hvis du er under uddannelse, også kaldet lærling, kan du få et lærlingemedlemsskab, hvor du får en betragtelig rabat samt muligheden for at blive medlem af en a-kasse kontingensfrit.

Malerforbundet har ikke deres egen a-kasse, men hører under Byggefagenes Arbejdsløshedskasse sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet, Fiskernes Forbund og Dansk Artist Forbund. Byggefagenes A-kasse er en fagligt afgrænset a-kasse, der udelukkende optager lønmodtagere og selvstændige fra de fire fagområder, som forbundene også dækker.

Medlemmerne har også mulighed for at udnytte en række tillægsfordele herunder rabat på ferier og fordelagtige gruppelivs- og forbundsfamilieforsikring.

Til toppen