Fagforeninger på Akassefinder.dk

Organistforeningen

Organistforeningen

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Organistforeningen der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Organistforeningen, også forkortet OF, er et dansk fagforbund, der blev grundlagt d. 1. Januar 1997.

Foreningen blev etableret med det formål at organisere den faggruppe af organister, der har gennemført en Præliminær Orgelprøve på kirkemusikskolerne.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes faglige, kunstneriske, tjenstlige, økonomiske samt sociale interesser. Det indebærer bl.a. løn-, ansættelses- og pensionsvilkår samt dyrkelse af standens og de enkelte medlemmers faglige og kunstneriske niveau og interne netværk. Derfor styrker man også sammenholdet mellem de enkelte medlemmer ved at afholde et årligt landsmøde, og desuden støtter de initiativer, der kan være gavnlige for at skabe relationer.

Forbundet varetager også forhandlingsretten på vegne af medlemmerne. De hører under forhandlingsorganisationen CO10s vinger, og de samarbejder, når der skal forhandles overenskomster. OF og CO10 forhandler overenskomster med Personalestyrelsen og Kirkeministeriet, der er arbejdsgiverparten.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 720 antal medlemmer (pr. 1. Juli 2016). Disse medlemmer er alle beskæftigede som organister i den danske folkekirke.

Det er påkrævet, at man har tilknytning til branchen, før man kan ansøge om medlemskab. Medlemmer som optages i OF er følgende:

  • Organister med Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse ansat i organiststillinger i den danske folkekirke inden for foreningens forhandlingsområde
  • Personer i øvrigt med Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse
  • Elever, der er optaget som PO-studerende på anerkendt uddannelsesinstitution

Elever optages i organisationen som ekstraordinære medlemmer, imens andre medlemmer optages som ordinære medlemmer. Ud af de i alt 720 medlemmer er ca. 550 i arbejde som organister i folkekirken. De resterende er elever, fritgående organister o.l. Elever får samtidigt reduceret deres kontingent, hvis de søger ind under uddannelsen.

📶 Værd at vide:

Organistforeningen kan ikke tilbyde sine medlemmer egen selvstændig arbejdsløshedskasse. Eftersom de er tilknyttet FTF, anbefaler forbundet i stedet for deres medlemmer, at de benytter sig af FTF-a.

FTF-a er en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem de to foreninger sikrer, at a-kassen har et dybere kendskab til denne branche, hvorfor de kan tilbyde målrettet service og rådgivning til medlemmerne og deres individuelle sager. FTF varetager også andre kirkeorganisationer i Danmark.

Foreningen er inddelt i 8 forskellige stifte, der er spredt rundt omkring i landet. Hvert stift har tilknyttet en eller flere tillidsrepræsentanter. Deres opgave er at hjælpe medlemmerne, når de har behov for det.

Ved siden af de faglige fordele tilbyder man også medlemmerne yderligere fordele herunder attraktive bank-, lån- og forsikringsmuligheder igennem forskellige samarbejdsaftaler.

Til toppen