Fagforeninger på Akassefinder.dk

Politiforbundet

Politiforbundet

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Politiforbundet der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Politiforbundet, også forkortet PF, er en dansk fagorganisation, der kom til verden d. 24. Marts 1998 under navnet Politiforbundet i Danmark. Det var et resultat af en sammenlægning mellem Dansk Politiforbund (stiftet d. 3. Juli 1902) og Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening (stiftet d. 29. Juni 1929). De fungerer i dag som en hovedorganisation, der har en lang række af lokale politiforeninger under sine vinger. De dækker foreninger i Jylland, på Fyn, på Sjælland, på Bornholm, på Grønland og Færøerne samt rigspolitiforeningen, politilederforeningen og domstolenes tjenestemandsforening.

Foreningen blev etableret med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der har tilknytning til det danske politi. Ikke kun de faktiske betjente, men også eksempelvis administrativt personale.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser, hvorunder løn-, ansættelses- og pensionsvilkår er blandt de vigtigste forhold at få forhandlet på plads. Forhandling af overenskomster sker i samarbejde med forhandlingsorganisationen CO10. Sammen har de forhandlingsretten for medlemmerne, når der skal laves nye aftaler med arbejdsgiverparten.

Derudover ønsker forbundet også at være aktiv i mediebilledet samt den politiske debat, når politiets rolle i samfundet diskuteres. Dette gør sig også gældende udenlands, hvor Politiforbundet samarbejder med flere internationale organisationer.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 12.000 medlemmer (pr. 1. Juli 2016). Disse medlemmer er alle beskæftiget inden for det danske politi. De arbejder som kontor- og politipersonale m.m. i én af de mange underforeninger, som Politiforbundet har under sine vinger.

Forbundet opdeler sine medlemmer i fire kategorier; Ordinære medlemmer, ekstraordinære medlemmer, passive medlemmer og æresmedlemmer. Ordinære medlemmer er de personer, der er kvalificerede til at søge medlemskab hos en af underforeningerne. Ekstraordinære medlemmer behøver ikke tilslutning gennem underforeninger, men kan vælges af hovedbestyrelsen.

Passive medlemmer er tidligere ordinære medlemmer, som er gået på pension eller er blevet afskediget grundet tilskadekomst eller svagelighed.

Det er påkrævet, at man har tilknytning til branchen, før man kan ansøge om medlemskab.

📶 Værd at vide:

Politiforbundet har ikke deres egen uafhængige arbejdsløshedskasse, men siden de er medlem af FTF, har de indgået et samarbejde med dem. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem FTF-a og Politiforbundet sikrer, at a-kassen er bedre rustet til at tage sig af medlemmernes individuelle problemstillinger.

Medlemskab hos forbundet åbner desuden op for en række fordele. Man kan bl.a. modtage videreuddannelse igennem Politiets Sprogforbund, som sætter fokus på at fremme medlemmernes sproglige udvikling. Derudover er der rabatter og fordele at hente på alt fra banklån til forsikringer og forbrugsgoder.

Til toppen