Fagforeninger på Akassefinder.dk

Radiograf Rådet

Radiograf Rådet

I denne artikel kan du læse om Radiograf Rådet. Historien bag foreningen er kort præsenteret, og både nationale og internationale samarbejder er beskrevet. Herudover er der en kort beskrivelse af, hvem der kan blive medlem og hvilke fordele medlemmerne har.

📞 Hvem er Radiograf Rådet?

Radiograf Rådet blev etableret i 1971 under navnet Foreningen for Radiografer og i 1977 ændrede hovedbestyrelsen således den bestod af medlemmer landet over. I 2011 ændres navnet til Radiograf Rådet, som stadig er gældende i dag.

Foreningens arbejder for at opnå bedst mulige vilkår for medlemmerne, både i forhold til faglighed, løn- og ansættelsesforhold, uddannelse, forskning og organisatoriske henseender. Radiograf Rådet har løbende kontakt til de organisationer, som kan bidrage til at sikre optimale lønninger samt arbejds- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Derudover arbejder foreningen for at få en efter- og videreuddannelse til alle uddannede radiografer i landet, og søger at arrangere faglige møder og kurser for medlemmerne således de har mulighed for dybere indsigt i faget og møde andre radiografer. Samarbejde med beslægtede organisationer i udlandet har også en høj prioritet hos Radiograf Rådet og skal sikre uddannelsens anerkendelse i udlandet. Foreningen samarbejder både med nordiske og europæiske lande samt flere lande på verdensplan, og er desuden repræsenteret i ESTRO - European Society for Radiotherapy and Oncology.

Nationalt samarbejder Radiograf Rådet blandt andet med DSR - Dansk Sygeplejeråd, og har gjort det siden 1973. Formålet med dette samarbejde er, at arrangere faglige og organisatoriske aktiviteter og behandle medlemmernes fagretslige og overenskomstmæssige sager.

Af Nordiske samarbejder kan blandt andet nævnes Norsk Radiografforbund, forkortet NRF. Samarbejdet mellem de to organisationer har til formål at sikre hensigtsmæssige forhold for medlemmerne i deres hjemland og i det land, hvor de eventuelt har en midlertidig arbejdsplads.

🤙 Hvem repræsenterer Radiograf Rådet?

Medlemmer i Radiograf Rådet er uddannede eller studerende radiografer. Uddannelsen er inddelt i tre fagområder; røntgen, stråleterapi og nuklearmedicin. Uddannelsen har eksisteret siden 1968 og den første skole lå i Odense, og en radiograf hed dengang røntgenograf. I 1969 blev radiografskolen i København etableret og der blev ligeledes etableret en skole i Århus. Denne lukkede dog idet der i 1995 åbnede en radiografskole i Aalborg. I dag er der radiografskoler i Odense, Aalborg og København, men medlemmerne befinder sig over hele landet, og foreningen har både afdelinger i Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

📶 Værd at vide om Radiograf Rådet

Medlemmer i Radiograf Rådet har mulighed for at være medlem af a-kassen DSA - Danske Sundhedsorganisationers A-kasse og sikre sig økonomisk i tilfælde af ledighed. A-kassen er for sundhedspersonale i Danmark, hvorimod fagforeningen udelukkende er for radiografer. Personer under 30 år, som er radiografstuderende har gratis medlemskab i a-kassen. A-kassen og fagforeningen er to uafhængige organisationer, og det er dermed frivilligt hvorvidt medlemmer vil være tilknyttet begge steder.

Radiograf Rådet tilbyder medlemmer en række fordele, herunder blandt andet fritidsboliger, såfremt medlemmet har pension hos PKA.

Radiograf Rådet har et samarbejde med Lån og Spar bank, som hedder Radiografbank, hvorved medlemmer kan få bankfordele. Herudover tilbyder Radiograf Rådet en række kurser som har til formål at øge medlemmers faglighed og samtidig udvikle faget. Her findes blandt andet onlinekurser, og attraktive rabatter på store og små faglige kurser samt gå-hjem-møder.

Til toppen