Fagforeninger på Akassefinder.dk

Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

I denne artikel kan du blive klogere på Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører,

også forkortet DSL eller blot kaldet Skov og Land, er en dansk fagorganisation, der kom til verden d. 12 oktober 1912. Den blev stiftet under navnet De Samvirkende Danske Skovfogedforeninger og har op igennem 1900-tallet skiftet navn og gennemgået flere reorganisationer. 15. Maj 2014 fik foreningen sit nuværende navn.

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der har tilknytning til de danske skove, parker o.l.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes økonomiske interesser herunder løn-, ansættelses- og pensionsvilkår. Derudover ønsker de at fremme gode kollegiale forhold i mellem medlemmerne, således der kan udveksles informationer og erfaringer for dem, der ønsker det. En af kerneværdierne i organisationen er også at fremme den faglige udvikling til gavn for foreningens medlemmer og for dansk have- og parkdrift samt skov- og landskabsforvaltning. Forhandlingerne mellem fagorganisationen og arbejdsgiverparten varetages i samarbejde med forhandlingsorganisationen CO10. De arbejder tæt sammen, når der skal forhandles nye overenskomster og rettigheder på vegne af medlemmerne.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Skov og Land har omkring 1.000 medlemmer (pr. 1. Juni 2016). Disse medlemmer er alle beskæftigede som Skov- og Landskabsingeniører, Have- og Parkingeniører og som Professionsbachelorer i Jordbrugsvirksomhed. Disse medlemmer er typisk ansat som mellemledere hos enten det private erhvervsliv eller ved det offentlige. Deres daglige arbejde er typisk opgaver inden for det grønne område i både byer, på landet og ude i skovene.

Før man kan blive optaget i organisationen, er der visse krav, man skal opfylde. Man kan blive medlem hos DSL, hvis man har bestået en dansk eksamen som:

  • Skov- og landskabsingeniør (skovtekniker- /skov-fogedeksamen)
  • Have- og parkingeniør
  • Professionsbachelor i Jordbrug, og
  • Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed

Derudover kan optages andre med lignende uddannelser inden for landskabs- og miljøforvaltningen eller tilsvarende fagområder. Eksempelvis optages også Jordbrugsteknologer ansat i kommuner og HedeDanmark, da de er omfattet af deres forhandlingsområde. Studerende på de ovenstående uddannelser kan også søge om medlemskab.

📶 Værd at vide:

Før i tiden havde DSL lokale kredse, som man også ser det hos mange andre fagforbund. Dem valgte man dog at nedlægge, da man fik nye vedtægter d. 15. Maj 2014. I stedet er det bestyrelsen og medarbejderne i sekretariatet, der varetager medlemmerne.

DSL har ikke deres egen arbejdsløshedskasse, men har i stedet indgået et samarbejde med FTF, nu hvor de hører under deres vinger. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs arbejdsløshedskasse.

Til toppen