Fagforeninger på Akassefinder.dk

Socialpædagogerne

Socialpædagogerne

📞 Socialpædagogerne

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Socialpædagogerne. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem erSocialpædagogerne - hvad er deres historie?

Socialpædagogerne, også kaldet Socialpædagogernes Landsforbund eller forkortet SL, er en interesseorganisation, som blev grundlagt tilbage i 1981. Forbundet kom til verden, da man sammenlagde fire mindre forbund inden for åndssvageforsorgen og børne- og ungdomsforsorgen.

De varetager interesser på vegne af de pædagoger, der arbejder med særlige menneskers behov og støtte. Det kan eksempelvis være udsatte børn og unge eller psykisk syge.

De har tre nøglesager, som de kæmper for at opnå: De ønsker at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne, de ønsker at udvikle og synliggøre socialpædagogik og den socialpædagogiske faglighed, og til sidst ønsker de at udvikle velfærdssamfundet med udgangspunkt i den socialpædagogiske indsats for de mest udsatte og sårbare mennesker, der lever i Danmark. Det kommer til udtryk, når de forhandler overenskomster med arbejdsgiverparterne.

Socialpædagogerne er medlem af LO-familien, og de har også et samarbejde med Forhandlingsfællesskabet og Offentligt Ansattes Organisation (OAO). Derudover arbejder de også internationalt med flere organisationer herunder Nordisk Forum For Socialpædagoger og AIEJI - International Association of Social Educators.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Socialpædagogerne?

Socialpædagogernes Landsforbund er en fagforening for ca. 39.000 socialpædagoger i Danmark (pr. 1. April 2016). Størstedelen af disse er kvinder. Medlemmerne arbejder med mange forskellige typer af socialpædagogiske opgaver over for mennesker, som har brug for en særlig støtte i deres liv. De kan eksempelvis arbejde med udsatte børn og unge, børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap, psykisk syge, kvinder på krisecentre, misbrugere og hjemløse. Hvad enten medlemmerne er socialpædagoger, forstandere, familieplejere eller noget lignende har de det til fælles, at de arbejder for at forbedre livet for nogle mennesker, som har det svært.

Før du kan blive medlem af Socialpædagogerne, kræver det, at du har den rette faglige baggrund. Du skal enten være under uddannelse, have færdiggjort uddannelse eller være beskæftiget inden for et af de socialpædagogiske områder, som forbundet dækker. Pædagoger, der arbejder som dagplejere, i børnehaver eller fritidsinstitutioner kan eksempelvis ikke blive medlem af Socialpædagogerne. De kan derimod søge medlemskab hos BUPL, der varetager denne type af pædagogers interesser.

🔔 Værd at vide omSocialpædagogerne

Socialpædagogerne har delt organisationen op i 10 lokale kredse, der er fordelt rundt omkring i hele landet. Har man spørgsmål omkring sin fagforening, skal man kontakte sin nærmeste kreds/lokalafdeling, der kan hjælpe en.

Forbundet har sin egen arbejdsløshedskasse, der går under navnet Socialpædagogernes A-kasse. A-kassen er fagligt afgrænset til kun at optage medlemmer, der også kvalificerer sig til at være medlem af fagforeningen. Det gør dem samtidigt til eksperter på fagområdet omkring socialpædagogik, hvorfor de bedre kan hjælpe i enkeltsager end almindelige tværfaglige a-kasser. Unge under uddannelse kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, imens de tager en socialpædagogisk udd

Til toppen