Fagforeninger på Akassefinder.dk

Teknisk Landsforbund

Teknisk Landsforbund

📞 Teknisk Landsforbund

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Teknisk Landsforbund. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

🤙 Hvem er Teknisk Landsforbund - hvad er deres historie?

Teknisk Landsforbund, eller TL, er et fagforbund, der blev stiftet i 1919 af en række konstruktører og ingeniører fra nogle af de store industrivirksomheder, vi havde i Danmark på det tidspunkt.

Forbundet kom til verden, grundet de forringede arbejds- og lønforhold som faggruppen oplevede omkring første verdenskrig. Forholdene var allerede dårlige som en følgevirkning af industrialiseringens ændringer i den danske klassestruktur, men blev forstærket under krigen.

Forbundet blev i 1932 medlem af arbejdslederorganisationen Fællesrepræsentation for Danske Funktionærforeninger, men blev ekskluderet igen i 1969, fordi en stor del af medlemmerne nu var tekniske tegnere og assistenter.

Teknisk Landsforbund arbejder i dag for alle teknikere med det formål at fremme teknikernes uddannelses- arbejds- og pensionsmæssige vilkår. De ønsker at styrke teknikerens professionelle identitet og vil udvikle deres kvalifikationer og kompetencer. Disse nøgleord er i centrum, når foreningen forhandler overenskomster med arbejdsgiverparten.

📶 Hvilke medlemmer repræsenterer Teknisk Landsforbund?

Teknisk Landsforbund varetager interesser på vegne af ca. 30.000 medlemmer (pr. 1. April 2016), der arbejder inden for teknik, design eller byggeri. De fleste er ansat som funktionærer, men også ledere og freelancere er repræsenterede, ligesom der både er tale om offentligt ansatte og personer i det private erhvervsliv.

Medlemmerne kommer fra mange forskellige faggrupper inden for teknik, design og byggeri, men har alle det til fælles, at de er kreative specialister. De har en kreativitet og en evne til at skabe noget.

Før du kan blive medlem af Teknisk Landsforbund, kræver det derfor, at du har en relevant faglig baggrund, som forbundet dækker. Du skal have en erhvervs- eller videregående uddannelse inden for et af fagområderne. Du kan være i beskæftigelse inden for teknik, design eller byggeri eksempelvis som koordinater eller projektleder. Du kan også have ansvar for detaljer i produktion eller dokumentation.

🔔 Værd at vide om Teknisk Landsforbund:

Teknikernes Landsforbund har sin egen arbejdsløshedskasse under navnet Teknikernes A-kasse. A-kassen er fagligt afgrænset til kun at optage medlemmer, der er dækket af forbundets kriterier for medlemskab. At de er fagligt afgrænsede gør dem til eksperter inden for branchen og faget, samtidigt med at de har et bredt netværk og god dialog med virksomheder i lokalområdet og på landsplan.

Forbundet har ni lokalafdelinger fordelt rundt omkring i landet. Lokalafdelingerne huser også a-kasserne, hvorfor henvendelse til sin lokalafdeling er samlet under samme tag uanset problemstillingen. Afdelingerne er fordelt ud i byerne: Odense, Herning, København, Aalborg, Hillerød, Ringsted, Esbjerg, Vejle og Århus. Forbundets hovedkontor ligger i København.

Foruden den faglige hjælp som forbundet tilbyder, kan man som medlem benytte sig af en række tillægsfordele. Medlemskab hos forbundet giver bl.a. rabat på forsikringer, fagblade og på indkøb i forskellige butikker.

Til toppen