Fagforeninger på Akassefinder.dk

Trafikforbundet

Trafikforbundet

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Trafikforbundet, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Trafikforbundet, også forkortet TRF, er et dansk fagforbund, der blev grundlagt i foråret 1944 under navnet Foreningen af Personale under Statens Luftfartsvæsen. Dette blev senere ændret til Trafikforbundet, som også er organisationens nuværende navn

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den faggruppe af personer, der arbejder under Transportministeriet samt under Klima- og Energiministeriet.

TRF arbejder til daglig for at opnå de bedst mulige medlemsvilkår, hvor de samtidigt også støtter og vejleder medlemmerne, når det kommer til løn-, ansættelses- og pensionsvilkår. De har desuden til formål at skabe og opretholde trivsel, gode arbejdsvilkår samt et sundt arbejdsmiljø. Forbundet er ligesom mange andre af FTFs underliggende foreninger medlem af forhandlingsorganisationen CO10. Når der skal forhandles overenskomst o.l. med arbejdsgiverparten, samarbejder CO10 og TRF om at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår. Ét område hvor TRF adskiller sig fra nogle af de andre foreninger, er deres gruppelivsforsikring. Som medlem af TRF er man automatisk dækker af forbundets forsikring kaldet Forenede Gruppelivsforsikring.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

TRF har omkring 640 aktive medlemmer (pr. 1. Juni 2016). Disse medlemmer er beskæftigede under Transportministeriet og Klima- og Energiministeriets institutioner. Det kan være ansatte i forskellige styrelser, direktorater eller lignende institutioner under de to ministerier. De ansatte vil typisk sidde i stillinger som flyveledere, tjenestemænd eller være meteorologer. Det kan også være personer, der er ansat i Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet eller lignende departementer, der beskæftiger sig med trafik og miljø.

Man kan også blive optaget som ordinært medlem i forbundet, hvis man er ansat i styrelser inden for det statslige område, hvor CO10 har forhandlingsretten. Er man ansat på individuel kontrakt, er det også muligt at søge om medlemskab, såfremt man overdrager sin forhandlingsret til TRF og CO10 i perioden for medlemskab.

Medlemmer, der træder ud af tjeneste ved eksempelvis pension eller efterløn, kan ansøge om at forblive i TRF med status som ekstraordinært medlem.

📶 Værd at vide:

TRF har ikke deres a-kasse, men siden de er medlem af FTF, har de indgået et samarbejde med dem. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse.

Forbundet består af en række kredsforeninger, hvor TRF varetager interesserne på vegne af hver enkelt kredsforening. Der er i alt seks kredse. Én af kredsene består eksempelvis af Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet m.fl., en anden kreds varetager Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), en tredje kreds varetager Foreningen af Danske Flyvelederassistenter osv.

De tilbyder også medlemmerne yderligere fordele. Der er bl.a. mulighed for billig forsikring og banklån, mulighed for leje af feriebolig, videreuddannelse i form af diverse onlinekurser m.m.

Til toppen