Fagforeninger på Akassefinder.dk

Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Uddannelsesforbundet der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Uddannelsesforbundet er en dansk, fagorganisation, der kom til verden i efteråret 2007. Foreningen er et resultat af en fusion imellem Danske Produktionshøjskolers Lærerforening (DPL), Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU). Selve fusionen har også fået kælenavnet 1+1+1=1, hvilket er et udtryk for, at foreningen nu står samlet som én enhed. Uddannelsesforbundet viderefører de tidligere organisationers aktiviteter og lever fortsat op til deres pligter.

De har til formål at sikre medlemmerne de bedst mulige løn-, ansættelses-, og pensionsvilkår som muligt. Derudover ønsker man også at fremme tjenstlige og pædagogiske interesser. Dette gøres gennem udvikling af uddannelser, undervisning,, vejledning og beskæftigelsesområdet. Alt sammen for sikre høj kvalitet af almene og erhvervsrettede uddannelsesmuligheder til de, der ønsker at tage sig en uddannelse. Det kommer også til udtryk ved, at forbundet samarbejder med lærerorganisationer i ind- og udland for derved at kunne benytte sig af andres erfaringer og historier.

Uddannelsesforbundet er ét af de få forbund under FTF, der ikke samarbejder med forhandlingsorganisationen CO10. Når der skal forhandles overenskomster med arbejdsgiverparten, klarer foreningen selv at varetage forhandlingsretten på vegne af medlemmerne.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 11.000 aktive medlemmer (pr. 1. Juni 2016). Disse medlemmer er lærere, vejledere, konsulenter og ledere, som typisk arbejder på de almene og erhvervsrettede uddannelseslinjer. Det kan også være medarbejdere ansat i stillinger med pædagogisk eller administrative arbejdsopgaver. Dimittender fra uddannelser, der giver adgang til beskæftigelse under forbundets faglige område, optages også.

Det er især på tekniske skoler, på AMU og på voksenuddannelsescentre (VUC), at man finder deres medlemmer. De er dog også repræsenteret på mange andre skoler eksempelvis designskoler, produktionsskoler, landbrugsskoler, maskinmesterskoler osv.

Forbundet opdeler medlemsbasen i almindelige medlemmer, særlige medlemmer og seniormedlemmer. De almindelige medlemmer er den gruppe, der er beskrevet ovenfor. Særlige medlemmer bliver optaget på et andet grundlag. Seniormedlemmer er personer på efterløn, pension eller lignende.

📶 Værd at vide:

Uddannelsesforbundet har ikke deres egen arbejdsløshedskasse. De anbefaler i stedet medlemmerne at vælge i mellem FTF-A eller Lærernes a-kasse. Forbundet og FTF har et tæt samarbejde, hvorfor FTF-a kender medlemmerne og branchen rigtigt godt. Lærernes a-kasse er kun for lærere, hvilket også stiller dem som et stærkt valg for medlemmerne.

Man har valgt ikke at inddele forbundet i lokalafdelinger. I stedet har man en række af forskellige tillidsrepræsentanter, der varetager medlemmerne ud fra hvilken institution, de arbejder på. Eksempelvis har VUC og produktionsskolerne individuelle tillidsrepræsentanter, der kan hjælpe medlemmerne.

Medlemmerne tilbydes desuden forskellige fordele, når de er hos Uddannelsesforbundet. Der er mulighed for billig forsikring, billige lån, leje af feriebolig o.l. ordninger.

Til toppen