Fagforeninger på Akassefinder.dk

Viften - Ansatte i Folketinget under CO10

Viften - Ansatte i Folketinget under CO10

I denne artikel kan du blive klogere på fagforeningen Viften, der er én af hovedorganisationen FTFs 70 tilhørende foreninger. Du kan bl.a. læse om hvem de er, hvad de står for og hvilke medlemmer de præsenterer. Fagforeningens formål er at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

📞 Hvem er de? Hvad står de for? Hvad er deres historie?

Viften er et dansk fagforbund, der blev etableret i 1993 under navnet CO-II Foreningen af Folketingsansatte, men skiftede d. 1. Januar 2010 navn til Viften - Ansatte i Folketinget under CO10.

Foreningen blev grundlagt med det formål at organisere den faggruppe af mennesker, der arbejder i Folketingets Administration.

De kæmper til daglig for at sikre medlemmernes interesser, hvilket er en tredelt mission for dem. Den ene del er at forhandle løn og andre overenskomstmæssige forhold for medlemmerne på den række af områder, som CO10 ikke forhandler på. Det kan eksempelvis være lokalløn. Den anden del er at kæmpe for, at medlemmerne bliver hørt ude på deres arbejdsplads. De ønsker at give dem mere indflydelse og medbestemmelse. Den sidste del er forsøget på at øge samhørighed og godt samvær mellem de enkelte medlemmer.

Når forbundet skal forhandle overenskomster med arbejdsgiverparten, sidder de ikke alene ved bordet. Som navnet antyder, hører de under forhandlingsorganisationen CO10s vinger. De samarbejder på vegne af medlemmerne, når der skal indgås nye aftaler.

🤙 Hvilke medlemmer repræsenterer de?

Fagforeningen har omkring 93 aktive medlemmer (pr. 1. Juli 2016). Disse medlemmer er alle beskæftiget inden for Folketingets Administration. Det kan eksempelvis være sekretærer, assistenter eller lignede stillinger, der har tilknytning til administrationen. Man skal være ansat i en stilling, hvortil der ikke kræves akademisk uddannelse, hvis løn- og ansættelsesvilkår varetages af CO10. Personer med akademisk uddannelse kan søge optagelse hos andre foreninger, der varetager deres stillings forhandlingsret.

📶 Værd at vide:

Viften har ikke deres egen uafhængige arbejdsløshedskasse, men har i stedet tilknytning til den eksterne samarbejdsorganisation FTF. De opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af FTF-a, der er FTFs fagligt afgrænsede og partipolitisk neutrale arbejdsløshedskasse. Samarbejdet mellem FTF-a og Viften sikrer, at a-kassen er bedre rustet til at tage sig af medlemmernes individuelle problemstillinger.

Foreningen er ikke inddelt i lokalkredse eller foreninger. Man arbejder derimod med tillidsmænd, der håndterer medlemmernes individuelle sager. Formanden for Viften er faktisk tillidsrepræsentant og har derigennem kontakt til medlemmerne. Hun varetager forskellige personalesager, sidder som rådgiver og har også kontakten til de eksterne samarbejdspartnere herunder FTF og CO10.

Til toppen