12-10/2019

Hvad er overenskomst?Helt overordnet set, er en overenskomst en aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Det er en aftale som indgås mellem en eller flere arbejdsgivere og lønmodtagere. Der skal...

Læs videre
12-10/2019

Udbetaling af dagpenge foregår en gang om måneden. For at få dem skal du udfylde dit dagpengekort. Du får udbetalt dagpenge for en periode på 4 eller 5 uger ad gangen. Dagpenge er skattepligtige...

Læs videre
12-10/2019

Hvis du er under 30 år gammel og ikke har en uddannelse, kan du få uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Det forudsætter at du har været eksempelvis syg, arbejdsløs eller er blevet skilt...

Læs videre
12-10/2019

Nogle fagforeninger og A-kasser specialiserer sig i at have og hjælpe medlemmer indenfor en bestemt branche. Tidligere var det faktisk alle. I dag findes der A-kasser og fagforeninger som ikke har et...

Læs videre
12-10/2019

Hvis du bliver delvist arbejdsløs, eller du begynder at arbejde på deltid, er der mulighed for at du i perioder kan få supplerende dagpenge samtidigt. For at få supplerende dagpenge, skal du...

Læs videre
12-10/2019

Flere ting omkring dine dagpenge kan påvirkes af om du er lønmodtager eller selvstændig. Derfor er det vigtigt at være helt klar over, hvilken kategori du hører til undervejs i din karriere.Fra...

Læs videre
12-10/2019

Hvis du er ledig og skal have dagpenge, er en af kravene at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige at du skal være klar til at starte op på et arbejde med en dags varsel og at...

Læs videre
12-10/2019

De fleste danskere på arbejdsmarkedet er lønmodtagere. I A-kassernes øjne er du lønmodtager, hvis du er ansat af en virksomhed, til at udføre et stykke arbejde eller er en del af en overenskomst....

Læs videre
12-10/2019

Gule A-kasser er en betegnelse for A-kasser, der ikke er tilknyttet den danske landsorganisation (LO). De er ofte billigere at være medlemmer af, end andre A-kasser. Typisk kommer medlemmerne fra...

Læs videre
12-10/2019

Hvis du bliver delvist arbejdsløs, eller går ned til deltid, så skal din arbejdsgiver skrive en frigørelsesattest som du skal aflevere til din A-kasse senest 5 uger efter du er startet. Dette gør...

Læs videre