Barselsdagpenge

Barselsdagpenge er en kompensation for den indtægt du mister, når du som mor eller far er væk fra jobmarkedet i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. En af betingelserne for retten til barselsdagpenge, er at du har været på arbejdsmarkedet op til graviditeten. Forældre der opfylder betingelserne, kan modtage barselsdagpenge op til og efter barnets fødsel. De første uger er fast fordelt mellem mor og far. Herefter kan forældre frit dele 32 uger op mellem dem.

Som mor kan du holde graviditetsorlov i 4 uger, før du forventer at føde. Efter fødslen har du 2 ugers barselorlov. Det er i disse 4 uger før og 14 uger efter fødslen du kan få barselsdagpenge.

Som far kan du holde fædreorlov med barselsdagpenge 2 uger lige efter fødslen eller inden for de første 14 uger efter, at barnet er født. Selvfølgelig efter aftale med arbejdsgiveren.

Til toppen