Dagpengesats

Det er den ydelse eller sats som du kan få udbetalt som arbejdsløs, altså dagpengebeløbet. Dagpengesatsen udregnes som regel som værende 90% af den løn som du tjente umiddelbart før du blev arbejdsløs, defineret som de sidste 3 måneders indberettet løn fra din daværende arbejdsgiver. Dog er der nogle maksimumssatser, som er den højeste sats du kan få uanset hvad din løn var før du blev arbejdsløs. For 2016 er den højeste dagpengesats for fuldtidsforsikret medlemmer 836 kr. pr. dag eller 18.113 kr. pr måned. For deltidsforsikret er det 557 kr. pr. dag eller 12.068 kr. pr. måned. Du kan få mere information omkring fuldtidsforsikret og deltidsforsikret medlemskab under titlerne af samme navn. Hvis du gerne vil have udbetalt mere end dagpengesatsen, så kan du tegne en lønsikring (læs mere under ”lønsikring”).

Til toppen