Overenskomst

Hvad er overenskomst?

Helt overordnet set, er en overenskomst en aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Det er en aftale som indgås mellem en eller flere arbejdsgivere og lønmodtagere. Der skal være minimum være to lønmodtagere, før der er tale om overenskomst.

Overenskomster indgås oftest mellem organisationer, hvor formålet er, at det er lettere og mere overskueligt at fastsætte konkrete regler for de individuelle virksomheder. Der gælder således nogen overordnede regler, hvor virksomhederne kan tilpasse disse således de passer til branchen. Der er eksempelvis brug for andre slags regler når det handler om håndværk fremfor akademisk arbejde.

Overenskomster omhandler oftest løn- og ansættelsesvilkår og er derfor med til at sikre, at lønmodtagere har bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet. Men i takt med samfundets udvikling, omhandler overenskomster i dag også andre forhold, og har ofte et bredt sæt af regler. Det vil sige, at der udover at fastsætte regler vedrørende ansættelsesvilkår, for eksempel løn, barsel, feriefridage, pension, kompetenceudvikling med mere, så er der i dag også ofte regler som omhandler forskellige pligter og regler, som organisationen skal leve op til, og som dem, der har været med til at indgå aftalen, også skal leve op til. Disse kan være af mere politisk karakter.

Overenskomster dækker altså både faglige, personlige og territoriale områder.

Det faglige område omhandler det arbejde, som falder inden for branchens område. Det er oftest her, der opstår flest sager.

Det personlige gyldighedsområde omhandler personalegrupper som overenskomsten dækker. I de fleste tilfælde har det ingen betydning hvorvidt medarbejderen er medlem af en fagforening, men der gælder for eksempel forskellige regler for ledere og lønmodtagere.

Det territoriale gyldighedsområde er overenskomstens geografiske placering. Oftest dækker en overenskomst dog hele landet, men der er eksempler på af virksomhedsoverenskomster kun dækker dele af virksomheden eller på enkelte af virksomhedens adresser, men ikke de resterende. Der kan for eksempel være afdelinger, som betragtes som selvstændige og derfor ikke skal være dækket af samme overenskomst.

Det vil altid fremgå af den pågældende overenskomst, hvornår den er gældende. I nogle tilfælde skal visse betingelser være opfyldt og nogle træder i kraft automatisk.

Der er således mange forskellige overenskomster, og hvilken en du skal forholde dig til, afhænger af hvilken overenskomst, den virksomhed du arbejder i, dækkes af.

En overenskomst løber gennemsnitligt 2-4 år, og en arbejdsgiver er kun forpligtet til at rette sig efter en overenskomst, hvis der er indgået en aftale med en faglig organisation.

Et eksempel på, hvorfor overenskomst kan være relevant er, at der i Danmark ikke findes en lov omkring mindsteløn. Mindstelønnen afhænger dermed af overenskomsten da det er i denne aftale, den bliver relevant. Hvis en virksomhed ikke har en overenskomst, er lønmodtageren heller ikke dækket af en, selvom vedkommende måske er medlem af en fagforening.

Til toppen