Selvstændig

Flere ting omkring dine dagpenge kan påvirkes af om du er lønmodtager eller selvstændig. Derfor er det vigtigt at være helt klar over, hvilken kategori du hører til undervejs i din karriere.

Fra en A-kasses synspunkt tæller du som selvstændig hvis du:

  • Har lavet nedskrivning af et varelager
  • Har ansat arbejdskraft
  • Har overført et beløb for at betale skat af det som medarbejdende ægtefælle
  • Har lavet skattefradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler
  • Er omfattet af en overenskomst som arbejdsgiver eller er med i en arbejdsgiverorganisation

Du er også selvstændig hvis du kan sige ja til to af disse ting:

  • Du er momsregistreret eller lægger moms til når du fakturerer andre
  • Du angiver overskud/underskud for din virksomhed
  • Du har på din selvangivelse skrevet at du vil beskattes efter virksomhedsskatteloven
  • Du deltager i et interessentskab (I/S)

I nogle tilfælde vil du også blive betragtet som selvstændig, hvis du arbejder i en virksomhed der er ejet af en fra din nærmeste familie. Nærmeste familie inkluderer ægtefælle, din eller en ægtefælles børn eller børnebørn, dine forældre, bedsteforældre eller søskende. Det er altså vigtigt at huske på, at du ikke selv behøver eje et firma for at tælle som selvstændig for A-kasserne. Det er også vigtigt at huske at kan være forskel på om du spørger SKAT eller A-kasserne om du er lønmodtager. Du kan altså godt betale skat som om du er lønmodtager, men være selvstændig når det kommer til reglerne som arbejdsløs.

Til toppen