Supplerende dagpenge

Hvis du bliver delvist arbejdsløs, eller du begynder at arbejde på deltid, er der mulighed for at du i perioder kan få supplerende dagpenge samtidigt. For at få supplerende dagpenge, skal du opfylde de øvrige betingelser der er for at få dagpenge. Du kan ikke få supplerende dagpenge hvis du er selvstændig.

For at få supplerende dagpenge for en uge, skal du være ledig mere en én dag i den pågældende uge. Du må altså højst arbejde 29,6 timer i løbet af en uge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger over en periode på 104 uger.

Hvis du har en opsigelsesperiode hos din arbejdsgiver, så skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattestsenest 5 uger efter du er begyndt på arbejdet, eller den nedsatte arbejdstid. Hvis du ikke har en opsigelsesperiode, men eksempelvis først får en senere fordi du der har været ansat i 3 måneder, så regnes de 5 uger ud fra den dag hvor du får brug for frigørelsesattesten for at få de supplerende dagpenge.

Til toppen